Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 16 (2007)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2007

 • Sanja Šeničnjak, Tonka Jokić: Što nam donose izmjene Carinskog zakona 2006. godine?
 • Boris Šoštarić, Tonka Jokić: Nova Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
 • Ivana Javor: Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
 • Željko Bolt, Vladimir Glumac: Europski provozni postupci (3)
 • Božidar Jelić: Povreda prava intelektualnog vlasništva određenih proizvoda
 • Dubravka Begović: Amandmani na četvrtu reviziju Harmoniziranog sustava
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2007

 • Sanja Šeničnjak: Izmjene i dopune Uredbe za provedbu Carinskog zakona
 • Bosiljko Zlopaša: Izmjena dijela Uredbe za provedbu Carinskog zakona u vezi s provoznim postupkom
 • Željko Kokorić: Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru
 • Nikola Mijatović i Marijana Pušić: Trošarina na zrakoplovne karte kao moguć izvor financiranja razvojne pomoći pod okriljem EU?
 • Vjekoslav Klarić, Ivan Orač i Josip Tomašić: Razvrstavanje oklopljenih vozila u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2007

 • Željko Bolt i Vladimir Glumac: Provozni postupci u Europi (4)
 • Ivana Javor i Inga Maleš: SECI Centar i načini razmjene podataka
 • Vladimir Batestin: Hrvatsko carinsko zakonodavstvo i provozna stečevina Europske unije
 • Davor Galinec: Deficit hrvatske robne razmjene unatoč rastu izvoza u 2006.
 • Jadranka Brlić: Obveze ovlaštenih mjenjača prema propisima o deviznom poslovanju i sprječavanju pranja novca
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje raznih vozila te samokretnih i vučenih strojeva u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2007

 • Zdravko Adamović: Carinska suradnja u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i sigurnost
 • Branka Tuđen: Carinska vrijednost, troškovi jamstva za robu i primjena članka 67. Uredbe za provedbu Carinskog zakona 
 • Slavica Pezer Blečić: Fizički prijenosi gotovine preko državne granice
 • Davor Galinec: Robni uvoz glavni generator produbljenja deficita na tekućem računu platne bilance
 • Vesna Gilja i Srebrenka Pečenjak: Prodaja robe s konsignacijskog skladišta u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Željka Marinović: Oporezivanje luksuznih proizvoda
 • Josip Tomašić: Isključenja iz odsjeka XIV do XXI Harmoniziranog sustava
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2007

 • Naputak za provedbu carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva
 • Mario Demirović: Uloga carinske službe u zaštiti prava intelektualnog vlasništva 
 • Mirjana Lichtner Kristić: Izvoz i iznošenje kulturnih dobara iz Hrvatske u kontekstu usklađivanja hrvatskoga pravnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije
 • Josip Tomašić: Isključenja iz odsjeka XIV do XXI Harmoniziranog sustava (2)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2007

 • Zdravko Adamović i Boris Barbalić: Pregled provedbe integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske u 2006
 • Željko Bolt, Vladimir Glumac i Snježana Šoufek: Provozni postupci u Europi (5)
 • Slavica Pezer Blečić: Kontrola fizičkih prijenosa gotovine preko granice
 • Jadranka Brlić: Prekršaji propisani u Zakonu o deviznom poslovanju i Zakonu o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje plovila u Carinsku tarifu: teglenice, podmornice i ronilice
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Važniji izrazi u carinskoj praksi s prijevodom na engleski
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2007

 • Melita Buljan: Pojednostavljene carinske deklaracije
 • Željko Bolt, Vladimir Glumac: Provozni postupci u Europi (6)
 • Boris Šoštarić: Antidampinški i antisubvencijski postupci
 • Vesna Focht: Novi popis robe s dvojnom namjenom
 • Antonija Kursar Hajnić: Kretanje i praćenje robe unutar zemalja Europske unije
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2007

 • Mario Demirović: Izmjene i dopune Uredbe o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva
 • Andrej Bosak, Robert Moše: Služba za pomoć korisnicima novoga kompjutoriziranog provoznog postupka
 • Davor Galinec: Robna razmjena s inozemstvom u prvih šest mjeseci 2007
 • Nikola Mijatović: Upravna suradnja na području trošarina pod okriljem Europske unije
 • Josip Tomašić: Kriteriji klasifikacije za razvrstavanje proizvoda u poglavlje 95
 • Jelena Mošić: Razvrstavanje igračaka s čokoladnim proizvodima
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2007

 • Bosiljko Zlopaša: Izdavanje i uporaba odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva za provozni postupak
 • Dominik Kozary: Primjena članka 24. Zakona o carinskoj službi u kaznenom postupku
 • Oskar Cukrov: Neki strukturalni elementi trošarinskoga prava
 • Željka Marinović: Oporezivanje osobnih automobila, motocikla zrakoplova
 • Josip Tomašić: Roba jednakih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (I)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2007

 • Davor Galinec: Kretanje inozemnog duga Hrvatske u razdoblju od 1999. do kraja lipnja 2007. i pokazatelji inozemne zaduženosti
 • Boris Šoštarić: Karnet ATA u okviru postupka privremenog uvoza
 • Jadranka Brlić: Financijski prekršaji u predmetima iz nadležnosti Deviznog inspektorata
 • Vesna Kumpar: Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj: biomasa, bioplin i biogorivo
 • Željka Marinović: Porezno postupanje s plovilima
 • Josip Tomašić: Roba istih ili sličnih naziva, funkcija ili izgleda što je se različito razvrstava u Carinsku tarifu (II)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 11/2007

 • Naplata javnih prihoda koje po zahtjevu Carinske uprave obavlja Porezna uprava
 • Danijel Golub: Integritet carinske službe
 • Vladimir Batestin: Pravni značaj pročišćenog teksta zakona
 • Željka Marinović: Porezno i carinsko postupanje pri stavljanju vina u promet
 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2008.
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tečajne liste za utvrđivanje carinske osnovice
  • Popis radova objavljenih u časopisu "Carinski vjesnik" u 2007. godini
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija