Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 12 (2003)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10

 

Carinski vjesnik, br. 1/2003

 • Davor Galinec, Krešimir Jurlin: Kako potaknuti hrvatski robni izvoz nakon višegodišnje stagnacije?
 • Branka Tuđen-Hrastnik: Transakcijska vrijednost istovjetne ili slične robe
 • Ivana Javor: Institut zastare ne gasi i sâmo pravo
 • Dubravka Pekić: Usporedba pregleda i pretrage u carinskom postupku sa Zakonom o kaznenom postupku
 • Dubravka Begović: Razvrstavanje strojeva u tarifni broj 8419
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Pregled međunarodnih carinskih izraza
  • Popis dijela međunarodnih ugovora što ih se primjenjuje u carinskom sustavu Hrvatske
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 2/2003

 • Ivana Soić: Izmijenjena veličina ATA-karneta
 • Sanja Šeničnjak: Oslobađanje od plaćanja carine pri povratu domaće robe
 • Željka Marinović: Izmjene Pravilnika o posebnom porezu na naftne derivate
 • Oskar Cukrov: Obračun PDV-a i posebnih poreza u okolnostima oplemenjivanja dobra
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje profila od običnih kovina
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Pridruživanje Hrvatske EU - Izazovi ekonomske i pravne prilagodbe - prikaz
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 3/2003

 • Tonka Jokić, Sanja Šenišnjak, Zlatica Tomašević: Postupak unutarnje proizvodnje
 • Dubravka Pekić: Pokretanje prekršajnog postupka
 • Željka Marinović: Povrat PDV-a stranim državljanima u putničkom prometu
 • Vlasta Kovačević: Međunarodni ugovori o međusobnoj carinskoj pomoći
 • Dubravka Begović: Razvrstavanje mirisnog papira i gelova za tuširanje
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2003

 • Tonka Jokić, Ivana Soić, Zlatica Tomašević: Carinski postupak privremenog uvoza robe
 • Dubravka Pekić: Pokretanje prekršajnog postupka (II)
 • Marija Čogurić: Plaćanje novčane kazne i osiguranje naplate temeljem rješenja
 • Oskar Cukrov: Oporezivanje gubitaka prema zakonima o posebnim porezima
 • Nada Murković: Pravno-tehnička obrada propisa
 • Darko Mohar, Josip Tomašić: Kriteriji klasifikacije za razvrstavanje robe u određeni tarifni broj
  • Pitanja i odgovori (tumačenje Carinske uprave)
  • Sudska praksa Visokog prekršajnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 5/2003

 • Naputak: Ostvarivanje carinske povlastice prema člancima 22. i 187. Carinskog zakona
 • Branka Tuđen-Hrastnik: Dedukcijska (izvedena), izračunana i alternativna metoda utvrđivanja carinske vrijednosti robe
 • Lidija Švaljek: Uvoz i izvoz robe na temelju dozvola
 • Ivana Javor: Povrat u prijašnje stanje
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Visokog prekršajnog suda RH
  • Prikaz - Je li Hrvatska (ne)poduzetnička zemlja?
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2003

 • Vladimir Batestin: Područje primjene i temeljna pojmovna određenja Carinskog zakona
 • Sanja Šeničnjak: Instituti ispravka, ukidanja i poništavanja carinskih deklaracija
 • Marina Čogurić: Donošenje rješenja u carinsko-upravnom postupku nakon provjere carinske deklaracije
 • Antonija Kursar Hajnić: Ekonomsko značenje unutarnje proizvodnje s motrišta udjela u robnoj razmjeni
 • Oskar Cukrov: Poseban porez na reprodukcijski materijal, porezni obveznici i nastanak porezne obveze
 • Nada Murković: Postupak izrade i donošenja propisa
 • Dubravka Begović: Valovite ploče od plastičnih masa i čelika: ploče od drva dobivene spaljivanjem letvica
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Vijesti iz Europske unije
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2003

 • Tonka Jokić, Ivana Soić: Carinske mjere zaštite prava intelektualnog vlasništva
 • Melita Belavić, Tonka Jokić: Ovlašten primatelj
 • Željko Dominis: Izmjene poštansko-carinskog obrasca CN 22 i carinske deklaracije CN 23
 • Lidija Švaljek: Tehnički zahtjevi pri uvozu i stavljanju proizvoda na tržište
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje skutera za vodu u Carinsku i Poreznu tarifu
 • Dubravka Begović: Objašnjenja kombiniranog nazivlja
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 8/2003

 • Vladimir Batestin: Zatezna kamata u carinskoj praksi
 • Marina Čogurić: Zakon o deviznom poslovanju
 • Vlasta Kovačević: Arusha-deklaracija o integritetu carinske službe
 • Oskar Cukrov: Poseban porez na reprodukcijske materijale i pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića
 • Željka Marinović: Opskrba komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
 • Ljerka Nežić: Zaštitna prava intelektualnog vlasništva
 • Nada Murković: Sadržaj prijedloga zakona i konačnog prijedloga zakona
 • Josip Tomašić: Razvrstavanje aparata i uređaja za signalizaciju u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 9/2003

 • Željko Petar Jakšić, Tonka Jokić: Promjene u Uredbi za provedbu Carinskog zakona uvjetovane usklađenjem sa carinskim propisima Europske unije
 • Branka Tuđen Hrastnik: Nadopuna Compendiuma o carinskoj vrijednosti
 • Antonija Kursar Hajnić, Melita Belavić: Praksa zemalja Europske unije u provođenju carinskog postupka privremenog uvoza
 • Željko Dominis: Carinsko-pravne posljedice proglašenja ekološko-ribolovne zone u Jadranu
 • Davor Galinec: Program poticanja trgovine i prijevoza u Jugoistočnoj Europi: koliko je učinkovita hrvatska Carinska uprava
 • Lidija Švaljek: Zakon o hrani
 • Josip Tomašić: Zaključci Povjerenstva za Carinsku tarifi
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 10/2003

 • Boris Šoštarić: Nova Uredba o carinskim povlasticama
 • Branka Tuđen Hrastnik: Vodič za razmjenu podataka članica Svjetske carinske organizacije
 • Marija Čogurić: Uloga i značaj carinske službe u sustavu zaštite prirode i njenih vrijednosti
 • Ivana Javor: Suzbijanje trgovanja ljudima
 • Nada Murković: Osnovna načela upravnog postupka
 • Davor Galinec: Robna razmjena Hrvatske u prvih devet mjeseci 2003
 • Nikola Mijatović: Trošarinski sustav u Njemačkoj
 • Željka Marinović: Opskrba komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
 • Josip Tomašić: Odredbe općeg pravila 1 za primjenu Harmoniziranog sustava
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija