Tražilica
 
 
Publikacije :: Časopisi :: Carinski vjesnik
 
Vol. 11 (2002)

Br. 1 Br. 2 Br. 3 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Br. 7 Br. 8 Br. 9 Br. 10 Br. 11

 

Carinski vjesnik, br. 1/2002

 • Naputak o carinskim postupcima s robom za koju se zahtijeva povlašten trgovinski režim, sukladno članku 2. stavak 2. Zakona o Carinskoj tarifi
 • Mišljenje o uvozu doniranog vozila corolla uz carinsku i poreznu povlasticu
 • Oskar Cukrov: Posebni porezi
 • Željka Marinović: Podliježe li dozvolama roba koju se uvozi i izvozi bez plaćanja i naplate protuvrijednosti?
 • Željko Dominis: JCD kao rješenje u upravnom postupku carinjenja robe
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
  • Popis objavljenih radova u časopisu "Carinski vjesnik" u 2001. godini

Carinski vjesnik, br. 2/2002

 • Arijana Odak-Tašler: Primjena članka 263. ZUP-a kao izvanrednog pravnog lijeka
 • Željko Dominis: Stop crnom charteru?
 • Josip Tomašić: Kvote za uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uz povoljnije uvjete
 • Mirjana Račevska: Poseban porez na cigarete i ostale duhanske proizvode
 • Vladimir Batestin: Privremeni uvoz opreme i slične robe prema smjernicama WCO-a
 • Dubravka Pekić: Zajednička borba protiv organiziranog kriminala
 • Ljerka Nežić: Značaj Međunarodne klasifikacije patenata za unaprjeđenje međunarodne suradnje i povećanje izvoza
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu: Telekomunikacijski uređaji (III)
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 3/2002

 • Naputak broj 11/02 - Postupak izvoza
 • Naputak broj 10/02 - Evidencija o vanjskotrgovinskom poslovanju
 • Jelena Mošić, Josip Tomašić: Objašnjenje sadržaja nekih podbrojeva u novoj Carinskoj tarifi
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 4/2002

 • Ivan Lovrić: Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića
 • Željka Marinović: Uvoz vina i alkoholnih pića
 • Ana Poljak: Prijava robe u putničkom prometu
 • Iva Javor: Načelo reformatio in peius u carinsko-upravnom postupku
 • Vladimir Batestin: Obveznost sudskih presuda
 • Davor Galinec: Uloga carinske administracije u suzbijanju neslužbenog gospodarstva
 • Darko Mohar: Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 5/2002

 • Branka Tuđen-Hrastnik: Transakcijska vrijednost: najznačajnija metoda utvrđivanja carinske vrijednosti
 • Ivana Soić: Privremeni uvoz uz primjenu Konvencije ATA i Istambulske konvencije
 • Željko Dominis: Inspekcijski nadzor trošarinskih obveznika
 • Ivana Javor: Odgoda ovrhe
 • Vlasta Kovačević: Projekt oglašavanja trgovine i prijevoza u jugoistočnoj Europi
 • Dubravka Begović: Razvrstavanje bezalkoholnog pića u tarifni broj 22.02
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 6/2002

 • Anton Uljar: Provedba stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika
 • Anton Uljar: Popis literature za pripremu stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika
 • Oskar Cukrov: Neke osnove i osobitosti posebnog poreza na alkohol
 • Željka Marinović: Poseban porez na kavu
 • Ana Poljak: Usporedba ovlasti carinskih i policijskih službenika
 • Josip Tomašić: Još o sadržaju podbrojeva na razini Kombiniranog nazivlja
  • Pitanja i odgovori
  • Ustavni sud RH o carinskoj praksi
  • Pregled međunarodnih carinskih izraza
  • Vijesti iz WCO/WTO
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice

Carinski vjesnik, br. 7/2002

 • Naputak: Carinski postupak u poštanskom prometu
 • Olgica Spevec: Značajke izmjena ugovora o slobodnoj trgovini Hrvatske s Makedonijom i Slovenijom
 • Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije
 • Dodatni protokol broj 1 Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
 • Željko Dominis: Jesu li neki brodovi u lancu "crnog" chartera?
 • Mirjana Kovačević: Usklađivanje deviznoga zakonodavstva sa zakonodavstvom EU: liberalizacija kretanja kapitala
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Pregled međunarodnih carinskih izraza
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 8/2002

 • Darko Mohar, Josip Tomašić: Austro-ugarske carinske deklaracije s kraja 19. stoljeća
 • Anton Uljar: Novosti u poslovanju otpremnika
 • Tonka Jokić, Zlatica Tomašević: Jedinstvena carinska deklaracija u postupku puštanja robe u slobodan promet
 • Ana Poljak: Novine u Zakonu o prekršajima
 • Ivana Javor: Konačno rješenje i obnova postupka
 • Melita Margan: Suzbijanje carinskih prekršaja i uklanjanje prepreka slobodnoj trgovini
 • Jelena Mošić, Josip Tomašić: Nazivi nekih riba i ljuskavaca iz poglavlja 3 KN-a
  • Pitanja i odgovori
  • Rješenje Ustavnog suda RH
  • Pregled međunarodnih carinskih izraza
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 9/2002

 • Oskar Cukrov: Normativne i nadzorne razlike carinskoga i poreznog sustava
 • Tonka Jokić, Zlatica Tomašević: Carinska skladišta
 • Željko Dominis: Carinski postupak u međunarodnomu tračnom prometu
 • Arijana Odak-Tašler: Dostava carinsko-upravnih pismena
 • Melita Margan: Suzbijanje carinskih prekršaja i uklanjanje prepreka slobodnoj trgovini
 • Jelena Mošić, Slobodanka Prica, Sonja Stašić, Josip Tomašić: Sadržaj podbrojeva na razini Kombiniranog nazivlja
  • Pitanja i odgovori
  • Rješenje Ustavnog suda RH
  • Pregled međunarodnih carinskih izraza
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 10/2002

 • Krešimir Jurlin, Davor Galinec: Liberalizacija trgovinskog režima RH i reforma carinskog sustava
 • Vlasta Kovačević: Pilot-lokacije: test reforme i racionalizacije Carinske uprave (I)
 • Lidija Cikota, Barbara Gašpar: Izmjene i dopune Ugovora o slobodnoj trgovini između Hrvatske i Makedonije
 • Tonka Jokić, Sanja Šeničnjak, Zlatica Tomašević: Postupak vanjske proizvodnje
 • Željko Dominis: Carinski postupak u međunarodnomu zračnom prometu (II)
 • Željka Marinović: Oporezivanje ulja za loženje ekstra-lakog i lakoga specijalnog te dizelskog te dizelskog goriva obojena plavom bojom
  • Pitanja i odgovori
  • Sudska praksa Upravnog suda RH
  • Pregled međunarodnih carinskih izraza
  • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice


Carinski vjesnik, br. 11/2002

 • Naputak o postupku unutarnje proizvodnje i zabrani povrata carine ili izuzeća od carine
 • Nikola Mijatović: Trošarine u državama OECD-a
 • Melita Margan: Inicijativa za suradnju u jugoistočnoj Europi
 • Vlasta Kovačević: Pilot-lokacije: test reforme i racionalizacije Carinske uprave (II)
 • Dubravka Begović: Uredba o Carinskoj tarifi za 2003. godinu
 • Ana Poljak: Postupovne odredbe Zakona o prekršajima i nadležnosti carinarnice
 • Pitanja i odgovori
 • Sudska praksa Upravnog suda RH
 • Porezni, trgovinski, devizni i drugi propisi što ih se primjenjuje u carinskim postupcima
 • Popis objavljenih radova u časopisu "Carinski vjesnik" u 2002. godini
 • Tjedni tečajevi za utvrđivanje carinske osnovice
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija