Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o upravnim pristojbama s komentarom
 
Ovaj priručnik sadrži tekst Zakona o upravnim pristojbama NN 115/16) s komentarom, kao i tekst Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17 i 37/17) i Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni državnih biljega (NN 35/17). Uz pojedine članke Zakona, dani su komentari o primjeni zakonske odredbe.

Zakon o upravnim pristojbama primjenjuje se od 1996. godine te je od dana početka primjene do danas, doživio niz izmjena i dopuna, kojima su se mijenjale zakonske odredbe. Međutim, isto tako donijet je i niz Uredbi, kojima se mijenjala Tarifa upravnih pristojbi koja je bila sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama.

Unatoč brojnim izmjenama, u nekim dijelovima, tekst Zakona i Tarife nije se mijenjao od dana donošenja te je isti bio neusklađen s današnjom pravnom terminologijom uslijed promjena u gospodarskom, društvenom i pravnom okruženju, što je predstavljalo nejednakost i nekonzistentnost u postupanju te veću pravnu nesigurnost pristojbenih obveznika.

U 2016. godini provedena je cjelovita analiza poreznog sustava te su, temeljem tako utvrđenog trenutnog stanja, definirani ciljevi reforme poreznog sustava. Između ostalog, ciljevi porezne reforme su bili i pojednostavljenje i pojeftinjenje porezne administracije te pružanje veće pravne sigurnosti poreznim obveznicima.

Radi ispunjavanja navedenih ciljeva i usklađenja s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, ali i brojnih prethodnih izmjena, nakon provedene analize, u području upravnih pristojbi uočena je potreba za izmjenama Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) te je donesen novi Zakon o upravnim pristojbama koji je u bitnome zadržao rješenja iz prethodnog Zakona o upravnim pristojbama, a u dijelu usklađenja s Direktivom EU omogućeno je plaćanje upravnih pristojbi elektroničkim putem i na daljinu, bez obzira na iznos.

Priručnik je namijenjen pristojbenim obveznicima pravnim i fizičkim osobama te tijelima koja u okviru svojega djelokruga i ovlasti naplaćuju upravne pristojbe za pojedina pismena i radnje.


Priredila: Andreja Jakšić
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 100,00 kn
Broj stranica: 90


NARUDŽBENICA
 

 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija