Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o porezu na promet nekretnina s komentarom
 
Novi Zakon o porezu na promet nekretnina, koji zadržava isti naziv kao i stari Zakon, objavljen je u Narodnim novinama br. 115/16, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Stupanjem na snagu novog Zakona, stari Zakon, koji je stupio na snagu 12. srpnja 1997. i koji je od tada doživio pet izmjena i dopuna, prestao je važiti. Novi Zakon u bitnome ne mijenja svoju suštinu a to je da se oporezuje svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate i bez obzira na to kako su stranke nazvale ugovor ili drugi pravni posao, već je njegov cilj, u skladu s ciljevima porezne reforme, pojednostaviti proceduru prijave prometa nekretnina a donošenje rješenja svesti na slučajeve kada se utvrđuje porez. Time se stjecatelje nekretnina rasterećuje dosadašnjih obveza, a administracija se preusmjerava na poslove značajnijeg financijskog učinka.

Osim navedenih promjena, novi Zakon smanjuje stopu poreza, ukida oslobođenje za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje te produžuje rok za obnovu postupka kod sporazumnog raskida ugovora.

Uz tekst Zakona priložen je i tekst Pravilnika o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (NN 1/17) kojim je propisan oblik i sadržaj obrasca Prijave prometa nekretnina te način njegova podnošenja, kao i uspostava i održavanje Evidencije prometa nekretnina i način korištenja podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

Uz pojedine članke zakonskog teksta dan je odgovarajući komentar s navedenim primjerima iz prakse upravnih sudova, odnosno aktualno mišljenje Porezne uprave, Središnjeg ureda. Tekstu Zakona priloženi su i izvodi iz drugih propisa koji ima poveznicu s ovim Zakonom, ali i tekstovi Zakona koji sadrže odredbe o oslobođenjima od plaćanja poreza na promet nekretnina, izdane upute, kao i aktualna mišljenja Središnjeg ureda.

Tekst Zakona o porezu na promet nekretnina s komentarom zasigurno će koristiti poreznim obveznicima pravnim i fizičkim osobama, agencijama za pravni promet i posredovanje nekretninama te službenicima u Poreznoj upravi nadležnoj za utvrđivanje poreza na promet nekretnina.


Priredile: Nikolina Pretzer i Renata Kalčić
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 150,00 kn
Broj stranica: 374


NARUDŽBENICA
 

 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića