Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o porezu na dohodak s komentarom i provedbeni propisi
 
Priručnik sadrži temeljni propis koji uređuje sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj - porez na dohodak - te provedbene propise donesene temeljem toga Zakona.

Oporezivanje dohotka fizičkih osoba uvedeno je 1. siječnja 1994. godine i uz brojne izmjene i dopune bio je na snazi do 31. prosinca 2000. godine kada je donesen novi Zakon o porezu na dohodak (NN 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04), koji se primjenjivao od 2001. do 2004. godine. Dana 3. prosinca 2004. godine Hrvatski sabor donio je novi Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) koji se primjenjivao od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2016. te je u tom razdoblju doživio brojne izmjene i dopune.

Iako se porezni propisi ne bi trebali često mijenjati kako bi porezni obveznici imali određenu pravnu sigurnost i stabilnost te kako ne bi morali često mijenjati svoje poslovne procese, treba napomenuti da porez na dohodak mora pratiti izmjene u okruženju, uzrokovane primjerice kretanjima u gospodarstvu, različitim ekonomskim pokazateljima, izmjenama u sveopćoj gospodarskoj i socijalnoj politici ili nacionalnoj strategiji Republike Hrvatske. Također, mora se prilagođavati izmjenama prava EU-a, kao i smjernicama Europske komisije u sklopu Europskog semestra, izmjenama u nacionalnom gospodarstvu, a s druge strane izmjene i dopune su potrebne kako bi se poreznim obveznicima omogućilo jednostavnije ispunjenje poreznih obveza ili kako bi se spriječili pojedini postupci, koji rezultiraju poreznom evazijom i izbjegavanjem plaćanja poreza. Stoga, i porez na dohodak mora održavati „korak s vremenom“ i uvijek nastojati biti što „ažurniji“), ali s druge strane voditi računa da izmjene budu što jasnije svim akterima u oporezivanju i da provedba prođe što jednostavnije. U tome, veliku ulogu imaju provedbeni propisi, odnosno Pravilnici, ali i upute i mišljenja.

Važeći Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16) stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. te sadrži veliki dio odredbi prijašnjeg Zakona o porezu na dohodak, koji se primjenjivao od 1. siječnja 2005. godine. U bitnome novim Zakonom izmijenjene su porezne stope i porezni razredi, povećan je osobni odbitak, uveden je pojam „godišnji dohodak“ i „konačni dohodak“, povećan je prag do kojeg porezni obveznici mogu dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu, omogućeno je poreznim obveznicima nerezidentima utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu i dr.

Ocijenjeno je da će provedbom novoga Zakona doći do rasterećenja dohotka od nesamostalnog rada kroz povećanje iznosa osobnog odbitka, širenje poreznih razreda te snižavanje najviše porezne stope, što bi u konačnici trebalo smanjiti prosječnu stopu oporezivanja rada sa sadašnjih 7,6% na 6,3%. Nadalje, provedbom novoga Zakona ocijenjeno je da dodatnih 560.000 fizičkih osoba neće plaćati porez na dohodak, pa će tako od 2,75 milijuna poreznih obveznika njih 1,5 milijuna biti oslobođeno plaćanja poreza. U pravilu radi se o umirovljenicima i poreznim obveznicima s niskim primanjima ili osobama s više djece.

Novi Zakon je osim samih odredbi promijenio i svoju strukturu, a pretežito zbog uvođenja godišnjeg dohotka i konačnog dohotka te je zapravo podijeljen u dvije cjeline: u prvom dijelu propisuje se godišnji dohodak i utvrđivanje poreza na dohodak po toj osnovi, a u drugom dijelu propisuje se konačni dohodak i konačni porez.


Priredile: Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 200,00 kn
Broj stranica: 390


NARUDŽBENICA
 

 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija