Tražilica
 
 
Brzi linkovi
 
 
 
EURAXESS
 
 

Kontakt
 

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE
Smičiklasova 21
10000 Zagreb
OIB: 41683226810
Tel: + 385 1 4886 444
Fax: +385 1 4819 365
e-mail: ured@ijf.hr

 
NARUDŽBENICA :: Zakon o porezu na dohodak s komentarom i provedbeni propisi
 
Priručnik sadrži temeljni propis koji uređuje sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj - porez na dohodak - te provedbene propise donesene temeljem toga Zakona.

Oporezivanje dohotka fizičkih osoba uvedeno je 1. siječnja 1994. godine i uz brojne izmjene i dopune bio je na snazi do 31. prosinca 2000. godine kada je donesen novi Zakon o porezu na dohodak (NN 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04), koji se primjenjivao od 2001. do 2004. godine. Dana 3. prosinca 2004. godine Hrvatski sabor donio je novi Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) koji se primjenjivao od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2016. te je u tom razdoblju doživio brojne izmjene i dopune.

Iako se porezni propisi ne bi trebali često mijenjati kako bi porezni obveznici imali određenu pravnu sigurnost i stabilnost te kako ne bi morali često mijenjati svoje poslovne procese, treba napomenuti da porez na dohodak mora pratiti izmjene u okruženju, uzrokovane primjerice kretanjima u gospodarstvu, različitim ekonomskim pokazateljima, izmjenama u sveopćoj gospodarskoj i socijalnoj politici ili nacionalnoj strategiji Republike Hrvatske. Također, mora se prilagođavati izmjenama prava EU-a, kao i smjernicama Europske komisije u sklopu Europskog semestra, izmjenama u nacionalnom gospodarstvu, a s druge strane izmjene i dopune su potrebne kako bi se poreznim obveznicima omogućilo jednostavnije ispunjenje poreznih obveza ili kako bi se spriječili pojedini postupci, koji rezultiraju poreznom evazijom i izbjegavanjem plaćanja poreza. Stoga, i porez na dohodak mora održavati „korak s vremenom“ i uvijek nastojati biti što „ažurniji“), ali s druge strane voditi računa da izmjene budu što jasnije svim akterima u oporezivanju i da provedba prođe što jednostavnije. U tome, veliku ulogu imaju provedbeni propisi, odnosno Pravilnici, ali i upute i mišljenja.

Važeći Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16) stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. te sadrži veliki dio odredbi prijašnjeg Zakona o porezu na dohodak, koji se primjenjivao od 1. siječnja 2005. godine. U bitnome novim Zakonom izmijenjene su porezne stope i porezni razredi, povećan je osobni odbitak, uveden je pojam „godišnji dohodak“ i „konačni dohodak“, povećan je prag do kojeg porezni obveznici mogu dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu, omogućeno je poreznim obveznicima nerezidentima utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu i dr.

Ocijenjeno je da će provedbom novoga Zakona doći do rasterećenja dohotka od nesamostalnog rada kroz povećanje iznosa osobnog odbitka, širenje poreznih razreda te snižavanje najviše porezne stope, što bi u konačnici trebalo smanjiti prosječnu stopu oporezivanja rada sa sadašnjih 7,6% na 6,3%. Nadalje, provedbom novoga Zakona ocijenjeno je da dodatnih 560.000 fizičkih osoba neće plaćati porez na dohodak, pa će tako od 2,75 milijuna poreznih obveznika njih 1,5 milijuna biti oslobođeno plaćanja poreza. U pravilu radi se o umirovljenicima i poreznim obveznicima s niskim primanjima ili osobama s više djece.

Novi Zakon je osim samih odredbi promijenio i svoju strukturu, a pretežito zbog uvođenja godišnjeg dohotka i konačnog dohotka te je zapravo podijeljen u dvije cjeline: u prvom dijelu propisuje se godišnji dohodak i utvrđivanje poreza na dohodak po toj osnovi, a u drugom dijelu propisuje se konačni dohodak i konačni porez.


Priredile: Ksenija Cipek i Iva Uljanić Škreblin
Godina izdanja: 2017.
Cijena: 200,00 kn
Broj stranica: 390


NARUDŽBENICA
 

 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića