Tražilica
 
 
Korisne informacije :: Leksikon javnih financija :: D
 
A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   LJ   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z  

deficit
deficit (Deficit) - višak rashoda nad prihodima u određenom vremenskom razdoblju


dioba prihoda
dioba prihoda (Revenue sharing) – dotacija savezne države nižim jedinicama vlasti bez ograničenja u vezi s upotrebom sredstava.


diskontna stopa
diskontna stopa (Discount rate) - kamatna stopa koja se primjenjuje za izračunavanje sadašnje vrijednosti


dividenda
dividenda (Dividend) - raspodijeljena dobit poduzeća dioničarima zasnovana na broju i vrsti dionica u njihovom vlasništvu


dobit
dobit (Profit) - razlika između prihoda i rashoda poduzeća


dobro posebne namjene ili meritorno dobro
dobro posebne namjene ili meritorno dobro (Merit good) - dobro koje mora biti osigurano čak i ako ga pojedinci ne potražuju


dodana vrijednost
dodana vrijednost (Value added) - razlika između prodajne vrijednosti i troška nabavljenih inputa


dohodak
dohodak (Income) - razlika primitaka i izdataka poreznog obveznika nastalih tijekom poreznog razdoblja


doprinos
doprinos (Contribution) - namjenski javni prihod, primjerice za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Za razliku od poreza koji se mogu trošiti za bilo koju opću društvenu potrebu, doprinosi se mogu koristiti samo za namjenu za koju su prikupljani


dospjelo nenaplaćeno potraživanje
dospjelo nenaplaćeno potraživanje (Payment arrear) - iznosi neplaćeni do dana utvrđenog ugovorom, primjerice dospjeli računi dobavljačima, plaće zaposlenicima, dospjeli državni dug


društvena diskontna stopa
društvena diskontna stopa (Social rate of discount) - stopa po kojoj je društvo voljno razmijeniti sadašnju potrošnju za buduću


državna obveznica
državna obveznica (State bond) - instrument javnog (državnog) duga s različitim obilježjima isplate, dospijeća, kamata


državna potpora
državna potpora (State aid) - oblik državne intervencije usmjeren na poticanje određene ekonomske aktivnosti, a uključuje mjere poput subvencija, povoljnijih kredita, jamstava, poreznog duga i sl.


državni proračun
državni proračun (State budget) - akt kojim se u skladu sa zakonom planiraju prihodi i rashodi države za jednu godinu


državno jamstvo
državno jamstvo (State guarantee) - instrument osiguranja kojim država jamči ispunjenje obveza izvornog dužnika (obično institucije javnog sektora ) za kojeg se izdaje jamstvo


dug
dug (Debt) - ukupni iznos dugovanja u određenom trenutku; zbroj svih dotadašnjih deficita


dvostruko oporezivanje
dvostruko oporezivanje (Double taxation) - oporezivanje dobiti na razini poduzeća, a zatim kao dohodak od dividendi isplaćenih dioničarima iz te dobiti


 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića