Tražilica
 
 
Konferencije :: Suzbijanje neprijavljenog rada - asimetrija između formalnih i neformalnih institucija :: O konferenciji
 
Za FP7 sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti "The People Programme - IAPP" Europske komisije, konzorcij sastavljen od vodeće ustanove Sveučilišta u Sheffieldu, Velika Britanija (rukovoditelj projekta Colin Williams), Instituta za javne financije i Vitosha Research, Bugarska provodi projekt pod nazivom "Izlazak iz sjene, razvoj kapaciteta i sposobnosti za suzbijanje neprijavljenog rada u Bugarskoj, Hrvatskoj i Makedoniji. Projekt je započeo 1. listopada 2013. i traje 48 mjeseci.

Glavna je svrha projekta na temelju čvrstih empirijskih pokazatelja, pružiti konkretne preporuke za politike i mjere o tome što može biti učinkovito u suzbijanju neprijavljenog rada u promatranim zemljama. Cilj projekta je:

  1. provesti sveobuhvatni pregled politika i mjere koje se provode u suzbijanju neprijavljenog rada;
  2. empirijski evaluirati mjere za lakši prijelaz iz neprijavljenog u prijavljeno gospodarstvo u odabranim ciljanim područjima;
  3. na temelju spoznaja iz prva dva cilja, konačni cilj je preporučiti nove pristupe i mjere (ili pojačati postojeće) za olakšanje prijelaza iz neprijavljenog rada u prijavljeni.

Cilj konferencije je raspraviti i razmotriti najnovije mjere i politike na razvoju kapaciteta i sposobnosti za suzbijanje neprijavljenog rada te istražiti mogućnost prenošenja i primjene najpovoljnijih iskustava u tri obuhvaćene zemlje. Na Konferenciji su sudjelovali istaknuti znanstvenici, donositelji političkih odluka, predstavnici vlasti i drugi nezavisni istraživači koji će raspraviti pitanja neformalnosti i suzbijanja neprijavljenog rada.

Predmet neformalnosti i suzbijanja neprijavljenog rada postali su objekt povećane pozornosti u posljednjih nekoliko godina pogotovo stoga što se više napora ulaže na sprječavanje i/ili na ograničavanje neprijavljenog rada, posebice zato što se nastoji obuhvatiti za oporezivanje i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje sredstva koja su skrivena ili neprijavljena ili nisu u skladu sa zakonima o radu. Polazeći od pretpostavke kako je neslužbeno gospodarstvo jako rašireno (istraživanja navode kako 2/3 stanovništva u svijetu na neki način sudjeluje u njemu) uz istodobnu potrebu da države prikupe potrebne javne prihode u uvjetima gospodarske krize, 28 zemalja članica i Norveška te zemlje kandidatkinje sustavno traže mjere za uključivanje u službeno gospodarstvo neprijavljenog rada.

Države kod razvoja i primjene političkih mjera obično imaju dva moguća pristupa prema neprijavljenom radu: pristup odvraćanja, kojim se otkrivanjem i kažnjavanjem neprijavljenog rada nastoji poboljšati ispunjavanje porezne obveze i putem poticaja, tako što se neprijavljeni rada nastoji uključiti u službeno gospodarstvo i tako unaprijediti ispunjavanje porezne obveze i 'poreznog morala'. Na Konferenciji se raspravljalo o političkim pristupima i mjerama te asimetriji formalnih i neformalnih institucija.

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija