Tražilica
 
 
Konferencije :: Indeks otvorenosti proračuna 33 hrvatska grada :: Glavni nalazi
 
Analiza upitnika

U posebnom prilogu rezimiramo rezultate dobivene na temelju Upitnika. Analizirane su prednosti i nedostaci gradova u području kvalitete informacija u proračunskim dokumentima i otvorenosti gradskog proračunskog procesa javnosti.

Prednosti:

 • U dokumentima predloženog i usvojenog proračuna svih gradova detaljno su prikazani rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i po programima za proračunsku godinu.
 • U polugodišnjem i godišnjem izvješću većine gradova detaljno su prikazani rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i po programima, te prihodi od poreza, potpora i neporezni prihodi.
 • Službeni glasnik, statut grada, poslovnik gradskog vijeća i popis članova gradskog vijeća dostupni su na službenim internet stranicama gotovo svih gradova.
 • Građani mogu prisustvovati sjednicama gradskog vijeća u svim gradovima, a u većini gradova mogu dobiti dnevni red uoči sjednica.

Nedostaci:

 • Agregirani rashodi po funkcijskoj klasifikaciji za proračunsku godinu dostupni su u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna u manje od četvrtine svih gradova; još je manji udio gradova koji te rashode objavljuju u polugodišnjem i godišnjem izvješću. Tako klasificirani rashodi trebali bi sažeto prikazati koliko se proračunskog novca troši za različite namjene, primjerice, zdravstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu, zaštitu okoliša, itd.
 • Tek polovica gradova objavljuje dovoljno detaljne podatke o prihodima u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna. Prihodi bi trebali biti prikazani na četvrtoj ili višoj razini računskog plana proračuna kako bi se mogle prepoznati različite vrste poreznih prihoda, potpora i neporeznih prihoda.
 • Samo dva grada objavila su podatak o stanju duga u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna. Ipak, većina gradova objavljuje barem podatak o otplati glavnice duga.
 • Tek petina gradova objavljuje obrazloženja rashoda i prihoda po ekonomskoj klasifikaciji u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna. Stanje je bolje za obrazloženja pojedinačnih programa, koja objavljuje većina gradova.
 • Većina gradova ne pruža u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna podatke o rashodima po programima i agregiranim rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za godinu koja prethodi proračunskoj godini. Dokumenti predloženog i usvojenog proračuna u većini gradova ne pružaju dovoljno detaljne podatke o prihodima i rashodima za dvije godine koje slijede nakon proračunske godine. Građani zbog toga ne mogu dobiti dobar uvid u kretanje prihoda i rashoda kroz višegodišnje razdoblje.
 • Samo petina gradova objavljuje proračun za građane - publikaciju koja na jednostavan i pristupačan način građanima predstavlja proračun.
 • Dokumente predloženog proračuna uspjeli smo pronaći na službenim internet stranicama samo za trećinu gradova (iz jednog grada dobili smo ih elektronskom poštom). Lokalne jedinice nisu zakonski obvezane objavljivati prijedlog proračuna i prijedlog projekcija na internetu, ali je to svakako poželjno jer omogućuje bolje uključivanje građana u proces usvajanja proračuna.
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija