Tražilica
 
 
Konferencije :: Indeks otvorenosti proračuna 33 hrvatska grada :: Glavni nalazi
 
Analiza upitnika

U posebnom prilogu rezimiramo rezultate dobivene na temelju Upitnika. Analizirane su prednosti i nedostaci gradova u području kvalitete informacija u proračunskim dokumentima i otvorenosti gradskog proračunskog procesa javnosti.

Prednosti:

 • U dokumentima predloženog i usvojenog proračuna svih gradova detaljno su prikazani rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i po programima za proračunsku godinu.
 • U polugodišnjem i godišnjem izvješću većine gradova detaljno su prikazani rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i po programima, te prihodi od poreza, potpora i neporezni prihodi.
 • Službeni glasnik, statut grada, poslovnik gradskog vijeća i popis članova gradskog vijeća dostupni su na službenim internet stranicama gotovo svih gradova.
 • Građani mogu prisustvovati sjednicama gradskog vijeća u svim gradovima, a u većini gradova mogu dobiti dnevni red uoči sjednica.

Nedostaci:

 • Agregirani rashodi po funkcijskoj klasifikaciji za proračunsku godinu dostupni su u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna u manje od četvrtine svih gradova; još je manji udio gradova koji te rashode objavljuju u polugodišnjem i godišnjem izvješću. Tako klasificirani rashodi trebali bi sažeto prikazati koliko se proračunskog novca troši za različite namjene, primjerice, zdravstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu, zaštitu okoliša, itd.
 • Tek polovica gradova objavljuje dovoljno detaljne podatke o prihodima u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna. Prihodi bi trebali biti prikazani na četvrtoj ili višoj razini računskog plana proračuna kako bi se mogle prepoznati različite vrste poreznih prihoda, potpora i neporeznih prihoda.
 • Samo dva grada objavila su podatak o stanju duga u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna. Ipak, većina gradova objavljuje barem podatak o otplati glavnice duga.
 • Tek petina gradova objavljuje obrazloženja rashoda i prihoda po ekonomskoj klasifikaciji u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna. Stanje je bolje za obrazloženja pojedinačnih programa, koja objavljuje većina gradova.
 • Većina gradova ne pruža u dokumentima predloženog i usvojenog proračuna podatke o rashodima po programima i agregiranim rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za godinu koja prethodi proračunskoj godini. Dokumenti predloženog i usvojenog proračuna u većini gradova ne pružaju dovoljno detaljne podatke o prihodima i rashodima za dvije godine koje slijede nakon proračunske godine. Građani zbog toga ne mogu dobiti dobar uvid u kretanje prihoda i rashoda kroz višegodišnje razdoblje.
 • Samo petina gradova objavljuje proračun za građane - publikaciju koja na jednostavan i pristupačan način građanima predstavlja proračun.
 • Dokumente predloženog proračuna uspjeli smo pronaći na službenim internet stranicama samo za trećinu gradova (iz jednog grada dobili smo ih elektronskom poštom). Lokalne jedinice nisu zakonski obvezane objavljivati prijedlog proračuna i prijedlog projekcija na internetu, ali je to svakako poželjno jer omogućuje bolje uključivanje građana u proces usvajanja proračuna.
 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića