Tražilica
 
 
Istraživanja :: HRZZ projekti
 
Pregled naknada socijalne zaštite u Hrvatskoj

Jedan od ciljeva projekta AMMATSBC je izrada mikrosimulacijskog modela miCROmod, kojim se simuliraju odabrani porezi i socijalne naknade u Hrvatskoj na središnjoj i nižim razinama vlasti. Za izradu takvog modela potreban je detaljan i sveobuhvatan uvid u poreze i socijalne naknade. Kako u Hrvatskoj ne postoji odgovarajuća javno dostupna baza podataka o socijalnim naknadama, jedan od početnih projektnih zadataka bio je sastavljanje Pregleda naknada socijalne zaštite u Hrvatskoj.

Pregled naknada prije svega služi kao podloga izradi mikrosimulacijskih modela miCROmod i EUROMOD. Međutim, sadrži informacije koje mogu biti zanimljive akademskoj, stručnoj i široj javnosti. Stoga smo odlučili učiniti Pregled naknada javno dostupnim na web stranici projekta AMMATSBC.

Ovdje možete preuzeti dvije datoteke:

  1. Bazu podataka Pregled naknada socijalne zaštite u Hrvatskoj (Excel)
  2. Izvještaj Pregled naknada socijalne zaštite u Hrvatskoj: Opis baze podataka (PDF)
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija