Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2016-2017
 
Smjernice za izradu plana mjera za pokriće manjka i podmirivanja obveza Grada Rijeke i plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke

Naručitelj: Grad Rijeka

Voditelj projekta: dr. sc. Anto Bajo, Institut za javne financije

Suradnik: dr. sc. Marko Primorac, Ekonomski fakultet Zagreb


Glavni su ciljevi projekta definirati Smjernice za izradu plana mjera pokrića manjka proračuna i podmirivanje obveza Grada Rijeke te izraditi Plan mjera. Predložene smjernice i plan mjera temelje se na analizi financijskih izvještaja, proračuna i odabranih proračunskih korisnika te godišnjeg plana i izvršavanja proračuna od 2008. do 2016. U izradi Smjernica i plana mjera korištena su pojedinačna obrazloženja podataka dobivena od upravnih odjela, a koja se odnose na potraživanja i obveze, vanbilančne evidencije, visinu i strukturu obveza te visinu i uvjete zaduživanja proračunskih korisnika. Smjernice i plan mjere se temelje i na rezultatima analize financijskih izvještaja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Rijeke.

Trajanje projekta: kolovoz-listopad 2017.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija