Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2016-2017
 
Provedba mjera aktivne politike tržišta rada - Evaluacije iskustava polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

Naručitelj: Hrvatski zavodi za zapošljavanje

Voditelj projektnog tima: dr. sc. Predrag Bejaković


Aktivnost obuhvaća pregled dostupnih dokumenta i regulative o stručnom osposobljavanju te dostupne literature, bilo da je riječ o internim evaluacijama, znanstvenim člancima, analitičkom materijalu, stranoj literaturi i dostupnim dokumentima o istim ili programima poticanja zapošljavanja koji su po karakteristikama usporedivi sa stručnim osposobljavanjem (traineeships, internships). Aktivnost također uključuje pregled nalaza istraživanja, bilo da je riječ o stručnom osposobljavanju u Hrvatskoj ili inozemstvu ili programima koji po karakteristikama odgovaraju SOR-u, a treba ukazati na sličnosti i razlike te rezultate koji mogu biti informativni u kontekstu mjere u Hrvatskoj.

U okviru projekta Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja financiranog iz ESF-a, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., provela se evaluacija iskustava polaznika, poslodavaca i mentora uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Evaluaciju je proveo stručni tim tvrtke IPSOS PULS d.o.o. u suradnji s HZZ-om, a rezultati su dostupni na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda da zapošljavanje.

Trajanje projekta: veljača – lipanj 2016.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija