Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2016-2017
 
Ekonomski i fiskalni učinci Ultra Europe festivala elektronske glazbe

Naručitelj: Hrvatska turistička zajednica

Voditelj projekta: dr. sc. Anto Bajo, Institut za javne financije

Suradnici: dr. sc. Marko Primorac, Ekonomski fakultet Zagreb
  Petar Sopek, dipl. ing.

Glavni je cilj projekta bio ocijeniti gospodarske i fiskalne učinke Ultra festivala te predložiti metodološki okvir koji će se koristiti u budućim procjenama. Temeljem dostupnih podataka i korištenjem iskustava i dobrih praksi iz drugih sličnih istraživanja te korištenjem odgovarajućih statističkih i analitičkih metoda ocijenjen je gospodarski i fiskalni učinak i predložena metodologija za njihovu procjenu u narednim godinama. Priprema projekta (radni sastanci, prikupljanje i sistematizacija podataka) obavljena je tijekom svibnja i lipnja, a provedba istraživanja (anketiranja, obrada, analize i pisanje rada) od srpnja do rujna 2017.

Trajanje projekta: srpanj - rujan 2017.

Projekt je predan naručitelju 21. rujna 2017.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija