Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2011-2015
 
Konvergencija ili divergencija socijalne politike: usporedba EU i Hrvatske

Voditelj projekta: Predrag Bejaković, Institut za javne financije

Šifra projekta: 172-0000000-1563


Posljednjih godina sustavi socijalne politike u širem smislu (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zapošljavanje i zaštita za vrijeme nezaposlenosti te socijalna skrb) zajedno s rashodima za obrazovanje, stvorili su izuzetno veliki pritisak na rashodnu stranu nacionalnih proračuna u mnogim sadašnjim i budućim članicama EU, kao i u Hrvatskoj. Istodobno, značajan dio populacije izložen je povećanoj opasnosti od siromaštva i/ili nezadovoljavajućim pristupom odgovarajućoj kakvoći javnih usluga. U projektu će se razmotriti stanje, sličnosti i razlike socijalne politike koje se vode u EU i Hrvatskoj. Posebice će se ukazati na stanje i teškoće, prednosti i nedostatke pojedinih rješenja, mogućnost primjene i provedbe pozitivnih iskustava. Usprkos znatnim razlikama i nacionalnim specifičnostima, opći preduvjeti gospodarskog razvoja i učinkovite socijalne politike vrlo su slični u EU i Hrvatskoj: nedovoljan broj radnih mjesta, razmjerno visoka nezaposlenost, starenje stanovništva i slijedom toga velika izdvajanja za mirovinski i zdravstveni sustav uz zadržani ili smanjeni broj osiguranika. Hrvatska izdvaja razmjerno velika sredstva za raznovrsna prava u socijalnom sustavu, pa time ostaju relativno nedovoljna sredstva za programe ekonomskog razvoja. Rashodi za socijalne potrebe u Hrvatskoj su veliki, čak i u usporedbi s drugim tranzicijskim zemljama, a tek su nedavno poduzete ozbiljnije aktivnosti na njihovom smanjenju. Njihovo smanjivanje praćeno je sve većim sudjelovanjem privatnog sektora u pružanju usluga. Iako se socijalni sustav u cjelini može smatrati razmjerno učinkovitim i dobro usmjerenim, još uvijek postoji prostor za njegovo poboljšanje. U projektu ćemo razmotriti stanje i predložiti mjere poboljšanja u hrvatskom sustavu socijalne politike. Na temelju tako postavljenog cilja istraživanja oblikuje se hipoteza istraživanja koja glasi: Stalnim poboljšanjima mjera socijalne politike moguće je pospiješiti njezinu učinkovitost, a da se istodobno osigura dugoročna financijska održivost sustava u cjelini. Rezultati istraživanja trebaju donijeti nove znanstvene spoznaje o ključnim odrednicama učinkovite i financijski održive socijalne politike. Projektom bi se trebalo spoznati u kojoj mjeri postoji konvergencija ili divergencija u socijalnoj politici Hrvatske sa sustavima EU. Ujedno, EU postavlja zahtjeve stalne analize i izrade strateških dokumenata, tako da bi spoznaje iz ovog Projekta bile korisne u izradi i praćenju ostvarivanja tih dokumenata. 

Popis radova nastalih u okviru ovog projekta dostupan je ovdje.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija