Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2011-2015
 
Istraživanje kapaciteta studentskih organizacija u Hrvatskoj za korištenje EU fondova

Naručitelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Istraživači: Anto Bajo, Institut za javne financije
  Vanja Ivošević, Institut za razvoj obrazovanja
  Irena Klemenčić, Institut za javne financije
  Nina Vranešević, Institut za razvoj obrazovanja 

Imajući u vidu nove mogućnosti koje se otvaraju studentskim organizacijama, Institut za razvoj obrazovanja je u suradnji s Institutom za javne financije proveo istraživanje čiji su ciljevi utvrditi dosadašnju uspješnost studentskih organizacija pri privlačenju dostupnih sredstava iz fondova Europske unije i procijeniti spremnost i administrativne kapacitete studentskih organizacija u kontekstu mogućnosti privlačenja sredstava iz dostupnih fondova Europske unije.

Rezultati istraživanja ukazuju na primjerenu tehnološku i kadrovsku opremljenost organizacija. U studentskim organizacijama postoje osnovni preduvjeti za korištenje sredstava iz dostupnih fondova Europske unije.

Imajući u vidu spremnost za suradnju i postojeću dobru kapacitiranost (ljudskih resursa, opreme i prostora) objektivno je pitanje zašto studentske organizacije u većoj mjeri ne koriste mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije?

Dio problema odnosi se na neinformiranost organizacija koja je prije svega uzrokovana velikom fluktuacijom kadrova. Zbog toga je i potencijalno administriranje i provedba EU projekata (koja je po prirodi nešto dugotrajnija) manje atraktivna studentskim organizacijama.

Velik broj organizacija i pojedinaca nije čuo za pojedine izvore financiranja. Studentske organizacije slabo su ocijenile vlastitu sposobnost za prijavu, provedbu i izvještavanje o projektima. Studentske organizacije ukazale su i na slabo razumijevanje ciljeva dostupnih programa. Naime studentske organizacije koje su se prijavljivale na dostupne programe često nisu primijetile ključne elemente raspisanih natječaja, te nisu znale prilagoditi projektnu dokumentaciju ciljevima natječaja. U studentskim organizacijama postoji izražena potreba za dodatnom izobrazbom i to posebice u fazi prijave projekata i vanjskog izvještavanja.

Na temelju provedenog istraživanja pripremljene su preporuke za razvoj administrativnih kapaciteta studentskih organizacija u kontekstu mogućnosti korištenja programa i fondova Europske unije.

Studiju u pdf formatu preuzmite ovdje.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija