Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2011-2015
 
Gospodarski i fiskalni učinci audiovizualne djelatnosti i državne potpore

Naručitelj: Hrvatski audiovizualni centar (HAVC)

Voditelj projekta: prof.dr. sc. Anto Bajo, Institut za javne financije

Suradnici: Irena Klemenčić, mag. iur., Institut za javne financije
  dr.sc. Marko Primorac, Ekonomski fakultet Zagreb
  dipl. ing. Petar Sopek

Glavni je cilj projekta bio ocijeniti ekonomske (doprinos bruto domaćem proizvodu i zaposlenosti) i fiskalne učinke (utjecaj na prihode proračuna) audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj (tvrtki iz djelatnosti proizvodnje i distribucije filmova, videofilmova i televizijskog programa) i usporediti s visinom dobivenih državnih potpora djelatnosti. Projekt je obavljen u nekoliko ključnih faza: (i) strukturiranje procesa procjene, (ii) prikupljanje podataka, (iii) analiza podataka (iv) donošenje zaključaka i preporuka o gospodarskim i fiskalnim učincima audiovizualne djelatnosti i usporedba s visinom državnih potpora. Hrvatski audiovizualni sektor je u europskim i svjetskim okvirima učinkovit i profitabilan, ali nelikvidan i zadužen. Procijenjena direktna dodana vrijednost djelatnosti audiovizualne djelatnosti iznosi 188 milijuna kuna i relativno je mala u odnosu na ukupan BDP Hrvatske (oko 0,1%). Postoji povoljni trend rasta te industrije. Maksimalan godišnji iznos državnih potpora audiovizualnoj djelatnosti relativno je mali u odnosu na fiskalne koristi koje generira postojanje te djelatnosti u obliku uplata poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit i poreza na dohodak u državni i proračune lokalnih jedinica vlasti.

Trajanje projekta: siječanj - travanj 2013.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija