Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Registar socijalnih naknada u RH u razdoblju 2005-2007

Naručitelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Voditeljica projekta: Danijela Medak Fell, Institut za javne financije

Suradnici: Mihaela Bronić, Institut za javne financije
  Ana Michieli, Ministarstvo financija
  Ivana Radeljak, Ministarstvo financija
  Ivana Vargašević, Ministarstvo financija

Registar socijalnih naknada u razdoblju od 2004-2007. godine zamišljen je kao baza relevantnih podataka o socijalnim naknadama koje dodjeljuju tijela javne vlasti u Hrvatskoj. Za svaku se naknadu unose sljedeći osnovni podaci: naziv socijalne naknade, nazivi tijela nadležnih za predlaganje propisa, evidenciju korisnika i isplatu naknada, ciljana skupina korisnika, uvjeti ostvarivanja prava, iznos socijalne naknade i način izračuna, broj korisnika po godinama i ukupno isplaćena sredstva po godinama. Svaka je naknada također klasificirana prema dva predložena klasifikacijskih kriterija – klasifikaciji prema obuhvatu i funkcijskoj klasifikaciji.

Kao takav, Registar pruža detaljan uvid u njihovu strukturu i omogućuje praćenje dinamike njihovog fiskalnog učinka kroz vrijeme čime se potpomaže planiranje proračunskih rashoda namijenjenih socijalnim ciljevima te formuliranje učinkovite državne socijalne politike. Podaci prikazani u Registru obrađeni su u pripadajućoj Analizi.

Projekt je izrađen u suradnji s Ministarstvom financija Republike Hrvatske i predan naručitelju 14. siječnja 2009. godine.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija