Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
PROGRESS - Partnerstvo za socijalnu uključenost

Voditelj projekta: Predrag Bejaković, Institut za javne financije


Značajan dio građana Hrvatske u lošem je socijalnom položaju i nema zadovoljavajući pristup javnim dobrima i uslugama, a zbog recesije, povećanja nezaposlenosti i proračunskih problema može se očekivati daljnje pogoršanje socijalne slike. Niz udruženih organizacija pod vodstvom Instituta za javne financije i uz sufinanciranje Europske komisije pokrenulo je projekt Partnerstvo za socijalnu uključenost čiji su glavni ciljevi: poboljšanje koordinacije i suradnje u socijalnoj skrbi, unapređenje zapošljivosti, informiranosti o pravima, dostupnosti pravima, ublažavanje i sprečavanje prezaduženosti građana te usklađivanje ponude i potražnje i bolje socijalno planiranje posebice na nižim razinama vlasti. Projekt je posebice okrenut i oslanjat će se na novinare koji argumentiranim i kvalitetnim izvještavanjem i sami mogu pridonijeti boljem razumijevanju i ublažavanju socijalne isključenosti.

Hrvatska uslijed svjetske gospodarske krize, ali i domaćih poteškoća ima značajan broj osoba kojima prijeti nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost. Može se očekivati da će zbog potreba štednje u sustavu socijalnog osiguranja i skrbi vezanim uz mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zapošljavanje, zaštitu nezaposlenih i socijalnu skrb, te povećanja nezaposlenosti, uslijediti i određeno pogoršanje socijalne slike.

Kako je u borbi protiv socijalne isključenosti, potreban multidisciplinaran pristup zajednički provodimo niz aktivnosti za ublažavanje socijalne isključenosti. Institut za javne financije (voditelj projekta), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, udruga ZaMirNET, Forum europskih studenata novinarstva - Hrvatska, udruga Most, udruga osoba s duševnim smetnjama SJAJ, Ženska mreža Hrvatske, Društvo tjelesnih invalida te Savez slobodnih sindikata Slovenije i Savez sindikata Austrije pokrenuli su projekt Partnerstvo za socijalnu uključenost, koji će trajati do kraja 2010. godine. U projektu aktivno sudjeluje i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Projekt se provodi uz financijsku pomoć Europske komisije, Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalne poslove i jednake mogućnosti kroz europski program Progress.

Više o projektu na stranici Projekta.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića