Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Analiza učinaka uvođenja PDV-a na građevinsko zemljište na cijene nekretnina

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured

Voditeljica projekta: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije

Suradnik:  Goran Vukšić, Institut za javne financije


U procesu usklađivanja sustava PDV-a sa Šestom direktivom EU-a u Hrvatskoj će morati doći do određenih promjena u oporezivanju nekretnina. Naime prema odredbama Šeste direktive zgrade i zemljište predmet su oporezivanja PDV-om kad ih isporučuje obveznik PDV-a. No izuzete su isporuke zgrada i njima pripadajućeg zemljišta nakon prvog nastanjenja  i isporuke neizgrađenog zemljišta, osim građevinskog uz mogućnost opcijskog oporezivanja.

U hrvatskom sustavu oporezivanja nekretnina prema Zakonu o PDV-u oporezuju se novosagrađene nekretnine (sagrađene poslije 1.1. 1998. godine) koje isporučuje porezni obveznik. No PDV-om se ne oporezuje pripadajuće zemljište uz takvu nekretninu već se ono oporezuje porezom na promet nekretnina. «Stare» nekretnine, tj. one izgrađene do 31. 12. 1997. godine kao i zemljište (građevinsko i negrađevinsko) oporezuju se isključivo porezom na promet nekretnina.

Iz navedenog slijedi da će u Hrvatskoj morati doći do izmjene u oporezivanju nekretnina. To se prvenstveno odnosi na potrebu oporezivanja PDV-om građevinskog zemljišta uključujući i zemljište na kojem se nalazi novosagrađena nekretnina.

Cilj istraživanja je utvrđivanje ekonomskih učinaka uvođenja PDV-a na građevinsko zemljište. Analizirat će se učinak na cijene nekretnina, učinak na troškove poreznog obveznika, te učinak na lokane i državni proračun.

 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija