Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Analiza učinaka uvođenja PDV-a na građevinsko zemljište na cijene nekretnina

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured

Voditeljica projekta: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije

Suradnik:  Goran Vukšić, Institut za javne financije


U procesu usklađivanja sustava PDV-a sa Šestom direktivom EU-a u Hrvatskoj će morati doći do određenih promjena u oporezivanju nekretnina. Naime prema odredbama Šeste direktive zgrade i zemljište predmet su oporezivanja PDV-om kad ih isporučuje obveznik PDV-a. No izuzete su isporuke zgrada i njima pripadajućeg zemljišta nakon prvog nastanjenja  i isporuke neizgrađenog zemljišta, osim građevinskog uz mogućnost opcijskog oporezivanja.

U hrvatskom sustavu oporezivanja nekretnina prema Zakonu o PDV-u oporezuju se novosagrađene nekretnine (sagrađene poslije 1.1. 1998. godine) koje isporučuje porezni obveznik. No PDV-om se ne oporezuje pripadajuće zemljište uz takvu nekretninu već se ono oporezuje porezom na promet nekretnina. «Stare» nekretnine, tj. one izgrađene do 31. 12. 1997. godine kao i zemljište (građevinsko i negrađevinsko) oporezuju se isključivo porezom na promet nekretnina.

Iz navedenog slijedi da će u Hrvatskoj morati doći do izmjene u oporezivanju nekretnina. To se prvenstveno odnosi na potrebu oporezivanja PDV-om građevinskog zemljišta uključujući i zemljište na kojem se nalazi novosagrađena nekretnina.

Cilj istraživanja je utvrđivanje ekonomskih učinaka uvođenja PDV-a na građevinsko zemljište. Analizirat će se učinak na cijene nekretnina, učinak na troškove poreznog obveznika, te učinak na lokane i državni proračun.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića