Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Analiza učinaka usklađenja poreznih oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza s pravnom stečevinom Europske unije

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava

Voditelj projekta: Goran Vukšić, Institut za javne financije

Suradnik: Predrag Bejaković, Institut za javne financije


Prema članku 11. važećeg Zakona o porezu na dodanu vrijednost, banke, štedionice, štedno-kreditne organizacije, društva osiguranja i reosiguranja, privatne liječničke prakse, zdravstvene i obrazovne ustanove te druge ustanove navedene u istom članku Zakona oslobođene su obveze obračunavanja PDV-a kod obavljanja svih vrsta isporuka dobara ili usluga (institucionalni pristup). Spomenuti pravni subjekti prema važećim odredbama Zakona nemaju pravo na odbitak pretporeza. Usklađivanje propisa s pravnom stečevinom EU donosi promjenu u smislu da će ustanove i društva iz članka 11. sadašnjeg zakona biti obuhvaćene u sustavu PDV-a prema tzv. funkcionalnom načelu. To znači da će navedeni pravni subjekti i dalje biti oslobođene obveze obračunavanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, ali samo za određene vrste usluga i isporuka dobara definiranih u Šestoj direktivi EU. Također, prema istoj direktivi, za ostale isporuke dobara i usluga imati će obvezu plaćanja PDV-a, ali i djelomičnu mogućnost povrata pretporeza. Pojednostavljeno, prema Šestoj direktivi EU od obveze obračunavanja PDV-a biti će izuzete pojedine vrste usluga i isporuka dobara (funkcionalni pristup), neovisno o tome koja ih ustanova ili društvo obavlja.

Primarni cilj ovog istraživanja  bio je ocijeniti učinke zakonskih promjena za slijedeće ustanove i društva izrijekom navedene u članku 11. stavak 1. Zakona o PDV-u:

  • banke
  • štedionice
  • štedno-kreditne zadruge
  • društva osiguranja i reosiguranja
  • privatne liječničke prakse
  • zdravstvene ustanove
  • obrazovne ustanove

Procjenjuje se iznos PDV-a kojeg bi ovi pravni subjekti bili dužni platiti prema propisima EU (obveza PDV-a za uplatu), tj. iznos proračunskih prihoda od PDV-a od ovih vrsta ustanova i društava.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića