Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2006-2010
 
Analiza učinaka ukidanja nulte stope PDV-a

Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava 
 
Voditeljica projekta: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije

Suradnici: Zdravka Barac, Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured
  Štefica Crvenković, Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured
  Danijela Medak Fell, Institut za javne financije
  Ivica Urban, Institut za javne financije

U Hrvatskoj je PDV uveden 1. siječnja 1998. godine kao zamjena za višefazni porez na promet. Primjenjivao se po jedinstvenoj stopi od 22%, uz mali broj standardnih izuzeća i bez nultih stopa osim one za izvoz. No s obrazloženjem da takav PDV relativno više opterećuje građane s manjim prihodima ubrzo je došlo do uvođenja nultih stopa i na isporuke u domaćem prometu. Prvo je 1. studenog 1999. godine nulta stopa uvedena na kruh, mlijeko, knjige, lijekove utvrđene Listom lijekova HZZO i neka medicinska pomagala. Nakon toga u lipnja 2000. godine nultom stopom se počinju oporezivati znanstveni časopisi, u rujnu iste godine javno prikazivanje filmova, te 2001. godine organizirani boravak turista iz inozemstva.

U procesu pregovora o pristupanju EU i potpunog usklađivanja hrvatskog sustava PDV-a sa Šestom direktivnom bit će potrebno preispitati postojanje nulte stope PDV-a na domaće isporuke. U određenom razdoblju, koje će biti definirano tijekom pregovora s EU, moguće da će biti potrebno napustiti nultu stopu i prijeći na primjenu snižene stope koja prema Šestoj direktivi ne smije biti niža od 5%, a primjenjuje se na proizvode i usluge navedene u Dodatku H Šeste direktive. Neusuglašenost hrvatskog sustava PDV-a s pravnom stečevinom EU na području sniženih i nultih stopa naglašava i posljednje izvješće Europske komisije o napretku pregovora s Hrvatskom objavljeno 8. studenog 2006. godine.

Cilj ovog projekta jest analiza učinka koje će napuštanje nultih stopa i prelazak na pozitivnu stopu imati na neke ekonomske veličine:

  1. prihode od PDV-a u državnom proračunu;
  2. potrošačke cijene; te
  3. strukturu potrošnje kućanstava.
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija