Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 2001-2005
 
Strategija smanjivanja državnih potpora poduzećima u Hrvatskoj

Naručitelj: Ministarstvo financija RH

Voditeljica projekta: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije

Suradnice: Ivona Sabol, Ministarstvo fiancija RH
  Silvija Vresk, Ministarstvo financija RH
  Ivana Jović, Prvredna banka Zagreb

U svjetlu priprema Hrvatske za pristup EU nužno je preispitati politiku prema potporama koje država dodjeljuje poduzećima. Naime već je u Pred-pristupnom ekonomskom programu 2005-2007 Vlade RH prihvaćeno da se politika državnih potpora treba uskladiti s istom u EU: tj. veličinu državnih potpora u Hrvatskoj treba smanjivati te ih preusmjeravati prema horizontalnim ciljevima.

Prema istraživanjima učinjenim u Institutu za javne financije utvrđeno je da je obujam državnih potpora u Hrvatskoj velik, te da su one u najvećoj mjeri usmjerene prema pojedinim sektorima gospodarstva: brodogradnji, turizmu, i prometu. Osim izravnih subvencija iz proračuna upotrebljava se niz neizravnih oblika državnih potpora: poreznih olakšica, povoljnijih kredita, državnih jamstava, poreznih dugova i sl.

Buduća politika prema državnim potporama u Hrvatskoj morati će slijediti preporuke EU-a. Radi toga valja sagledati u koje sektore i poduzeća danas država ulaže svoja sredstva, te predložiti strategiju smanjivanja i preusmjeravanja potpora u narednom razdoblju. Osim smanjivanja i preusmjeravanja državnih potpora jednako je važno da politika prema državnim potporama uključuje i povećanje transparentnosti u sustavu dodjele i kontroli njihovog korištenja. EU u posljednje vrijeme razvija i metode praćenja ex ante i ex post efikasnosti potpora, pa i taj, ne manje važan aspekt treba postati sastavnim dijelom buduće hrvatske politike prema potporama.

Cilj istraživanja je predložiti strategiju smanjivanja državnih potpora poduzećima u Hrvatskoj.

 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića