Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 1995-2000
 
Fiskalna politika i fiskalni sustav RH u procesu tranzicije

Voditeljica projekta: Katarina Ott, Institut za javne financije

Suradnici: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije
  Danijela Kuliš, Institut za javne financije
  Mirjana Jerković, Institut za javne financije
  Mihaela Pitarević, Institut za javne financije

Glavna namjera ovog istraživanja jest predložiti fiskalni sustav i fiskalnu politiku koja priliči hrvatskom gospodarstvu u tržišnim uvjetima.

Hrvatsko gospodarstvo je u tranziciji prema suvremenom tržišnom gospodarstvu u kojem fiskalni sektor ima vrlo značajnu aktivnu ulogu u usmjeravanju gospodarstva. Zato ga valja transformirati i učiniti kompatibilnim razvijenim tržišnim uvjetima.

Glavni dijelovi istraživanja:

  1. Javni prihodi. Osnovne vrste poreza, te njihov utjecaj na gospodarstvo. Izgradnja optimalnog poreznog sustava, tj. onog koji najmanje iskrivljuje relativne cijene, a ujedno zadovoljava kriterij pravednosti. Odnos poreznih struktura i rasta u pojedinim zemljama. 
  2. Javni rashodi. Definiranje javnih rashoda, odnosno koji se sektori moraju financirati od strane države, a koji se mogu odvijati u privatnom sektoru. Financiranje obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, mirovinsko-invalidskog osiguranja. Gospodarska infrastruktura i javna poduzeća. 
  3. Fiskalni deficit i njegovo financiranje. Fiskalni deficit i inflacija. Fiskalni deficit i vanjsko zaduženje. Fiskalni deficit i gospodarski rast (istiskivanje privatnih investicija). Stabilizatorska, tj. kratkoročna uloga deficita i njegov dugoročni utjecaj na ukupni gospodarski rast.
  4. Proračun središnje države i lokalnih razina vlasti. Vođenje baze podataka za sve razine proračuna. 
  5. Posebni aspekti fiskalne politike: fiskalna politika i ekologija, fiskalna politika i strana ulaganja, fiskalna politika i mala i srednja poduzeća, fiskalna politika i oslobođena područja, fiskalna politika i razvoj otoka. Ključna spoznaja ovog istraživanja bila bi istraživanje fiskalnog sustava i politike u suvremenim tržišnim gospodarstvima. Naime u socijalističkim zemljama fiskalni sustav imao je isključivu ulogu prikupljača javnih prihoda i njihovog usmjeravanja u određene djelatnosti. Današnje zemlje u tranziciji zato moraju pronaći put ka primjeni suvremenog fiskalnog sustava i politike na svoja gospodarstva. Fiskalna politika u suvremenim tržišnim gospodrstvima aktivno koristi fiskalne instrumente: poreze, javne rashode i javni dug kako bi utjecala na zaposlenost, raspodjelu, stabilnost i privredni rast. Zemlje u tranziciji svojem fiskalnom sustavu i politici tek moraju osigurati mjesto koje im pripada. Sadašnji stupanj spoznaja o ovoj temi u Hrvatskoj je još uvijek opterećen nasljeđem iz socijalističkog gospodarskog sustava. Uloga fiskalnog sektora u socijalističkom sustavu bila je rudimentrna, a spoznaje iz inozemstva zbog relativne zatvorenosti društvenih znanosti oskudne. Zato je cilj ovog istraživanja da se iskustva kako iz fiskalne teorije tako i fiskalne prakse prouče i primjene na hrvatski fiskalni sustav i politiku u tranziciji. Očekivani rezultat jest prijedlog za uspostavu aktivnog hrvatskog fiskalnog sustava i politike koji odgovara razvijenim tržišnim gospodarstvima. Ovakav rezultat istraživanja u uskoj je vezi s poticanjem gospodarskog rasta koji je jedan od tematskih prioriteta NZIP-a. Naime fiskalna politika uz monetarnu politiku pripada grupi ključnih ekonomskih politika koje doprinose kako stabiliziranju gospodarstva tako i njegovom rastu. Zato i značaj ovog istraživanja prelazi okvire fiskalnog sektora i ima utjecaja na opće ekonomske učinke hrvatskog gospodarstva, ali i na njegove socijalne i političke aspekte.
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija