Tražilica
 
 
Istraživanja :: Dovršena istraživanja :: 1995-2000
 
Fiskalna politika i fiskalni sustav RH u procesu tranzicije

Voditeljica projekta: Katarina Ott, Institut za javne financije

Suradnici: Marina Kesner-Škreb, Institut za javne financije
  Danijela Kuliš, Institut za javne financije
  Mirjana Jerković, Institut za javne financije
  Mihaela Pitarević, Institut za javne financije

Glavna namjera ovog istraživanja jest predložiti fiskalni sustav i fiskalnu politiku koja priliči hrvatskom gospodarstvu u tržišnim uvjetima.

Hrvatsko gospodarstvo je u tranziciji prema suvremenom tržišnom gospodarstvu u kojem fiskalni sektor ima vrlo značajnu aktivnu ulogu u usmjeravanju gospodarstva. Zato ga valja transformirati i učiniti kompatibilnim razvijenim tržišnim uvjetima.

Glavni dijelovi istraživanja:

  1. Javni prihodi. Osnovne vrste poreza, te njihov utjecaj na gospodarstvo. Izgradnja optimalnog poreznog sustava, tj. onog koji najmanje iskrivljuje relativne cijene, a ujedno zadovoljava kriterij pravednosti. Odnos poreznih struktura i rasta u pojedinim zemljama. 
  2. Javni rashodi. Definiranje javnih rashoda, odnosno koji se sektori moraju financirati od strane države, a koji se mogu odvijati u privatnom sektoru. Financiranje obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, mirovinsko-invalidskog osiguranja. Gospodarska infrastruktura i javna poduzeća. 
  3. Fiskalni deficit i njegovo financiranje. Fiskalni deficit i inflacija. Fiskalni deficit i vanjsko zaduženje. Fiskalni deficit i gospodarski rast (istiskivanje privatnih investicija). Stabilizatorska, tj. kratkoročna uloga deficita i njegov dugoročni utjecaj na ukupni gospodarski rast.
  4. Proračun središnje države i lokalnih razina vlasti. Vođenje baze podataka za sve razine proračuna. 
  5. Posebni aspekti fiskalne politike: fiskalna politika i ekologija, fiskalna politika i strana ulaganja, fiskalna politika i mala i srednja poduzeća, fiskalna politika i oslobođena područja, fiskalna politika i razvoj otoka. Ključna spoznaja ovog istraživanja bila bi istraživanje fiskalnog sustava i politike u suvremenim tržišnim gospodarstvima. Naime u socijalističkim zemljama fiskalni sustav imao je isključivu ulogu prikupljača javnih prihoda i njihovog usmjeravanja u određene djelatnosti. Današnje zemlje u tranziciji zato moraju pronaći put ka primjeni suvremenog fiskalnog sustava i politike na svoja gospodarstva. Fiskalna politika u suvremenim tržišnim gospodrstvima aktivno koristi fiskalne instrumente: poreze, javne rashode i javni dug kako bi utjecala na zaposlenost, raspodjelu, stabilnost i privredni rast. Zemlje u tranziciji svojem fiskalnom sustavu i politici tek moraju osigurati mjesto koje im pripada. Sadašnji stupanj spoznaja o ovoj temi u Hrvatskoj je još uvijek opterećen nasljeđem iz socijalističkog gospodarskog sustava. Uloga fiskalnog sektora u socijalističkom sustavu bila je rudimentrna, a spoznaje iz inozemstva zbog relativne zatvorenosti društvenih znanosti oskudne. Zato je cilj ovog istraživanja da se iskustva kako iz fiskalne teorije tako i fiskalne prakse prouče i primjene na hrvatski fiskalni sustav i politiku u tranziciji. Očekivani rezultat jest prijedlog za uspostavu aktivnog hrvatskog fiskalnog sustava i politike koji odgovara razvijenim tržišnim gospodarstvima. Ovakav rezultat istraživanja u uskoj je vezi s poticanjem gospodarskog rasta koji je jedan od tematskih prioriteta NZIP-a. Naime fiskalna politika uz monetarnu politiku pripada grupi ključnih ekonomskih politika koje doprinose kako stabiliziranju gospodarstva tako i njegovom rastu. Zato i značaj ovog istraživanja prelazi okvire fiskalnog sektora i ima utjecaja na opće ekonomske učinke hrvatskog gospodarstva, ali i na njegove socijalne i političke aspekte.
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića