Tražilica
 
 
Arhiva
 

U organizaciji Instituta za javne financije, Michael Keen Joel Slemrod, dva istaknuta porezna stručnjaka, prezentirali su 28. lipnja 2021. svoju knjige Rebellion, Rascals, and Revenue: Tax Follies and Wisdom through the Ages.

Predstavljena knjiga istražuje najznačajnije događaje iz povijesti oporezivanja, a autori su prezentirali njene najzanimljivije dijelove i predstavili primjere oporezivanja u različitim zemljama širom svijeta od samih početaka oporezivanja do danas. Autori su naglasak stavili na činjenicu da iskustva iz prošlosti mogu naučiti donositelje odluka da razvijaju i donose bolje porezne politike u budućnosti. U prezentaciji su predstavljeni najapsurdniji i najdramatičniji događaji od davnina do danas, a koji su obilježili povijest oporezivanja.

Snimka prezentacije knjige i popratna prezentacija dostupne su na poveznicama.

 

 

28.06.2021.

Institut za javne financije objavio je u novom broju Odabranih prijevoda članak Mislava Brkića Troškovi i koristi zaduživanja države u stranoj valuti: je li ono izvor ranjivosti za članice EU-a izvan eurozone? Na istu temu Brkić je održao virtualno predavanje u kojem je istaknuo da Hrvatska i Bugarska dugoročno gledano imaju mnogo razloga za uvođenje eura. „Javne financije država članica EU-a koje nisu dio eurozone ne doimaju se snažno izloženima valutnom riziku. Čak ni države koje imaju visok udio duga u stranoj valuti u ukupnom javnom dugu, kao što su Bugarska i Hrvatska, ne bi trebale u bližoj budućnosti imati poteškoća s refinanciranjem javnog duga, s obzirom na njihova općenito dobra fiskalna i ukupna makroekonomska ostvarenja“, kazao je Brkić.

Engleska verzija članka objavljena je u časopisu Public Sector Economics, a hrvatska u ediciji Odabrani prijevodi. Snimka predavanja i popratna prezentacija dostupne su na poveznicama.

23.03.2021.

 „Zbog posljedica zaštitnih mjera protiv pandemije koronavirusa, svjetski BDP smanjio se za 3,5% u odnosu na 2019. Od velikih ekonomija jedino je Kina ostvarila pozitivan rast. Za većinu ostalih velikih privreda očekuje se da će razinu BDP-a iz 2019. ostvariti najranije 2022.“, rekao je Dubravko Mihaljek, voditelj operativnih poslova u Monetarnom i ekonomskom odjelu Banke za međunarodna plaćanja (BIS) u Baselu, tijekom predavanja Svjetska privreda i ekonomska politika u godini pandemije, koje je organizirao Institut za javne financije. Mihaljek je naglasio da se svjetska privreda pokazala iznenađujuće prilagodljivom i otpornom, no zabrinjava produbljivanje ekonomskih nejednakosti između nisko i visokoobrazovanih radnika.

Snimka predavanja i popratna prezentacija dostupne su na poveznicama.

29.01.2021.
 
Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković dodijelila je nagradu za najbolji znanstveni rad u 2020. godini Milanu Deskar-Škrbiću i Darjanu Milutinoviću iz Hrvatske narodne banke za rad Dizajn paketa fiskalne konsolidacije i modelski pristup procjeni fiskalnih multiplikatora u Hrvatskoj. Deskar-Škrbić i Milutinović predstavili su danas nagrađeni rad u kojem su pokušali doprinijeti razumijevanju makroekonomskih učinaka fiskalnih konsolidacija na primjeru konsolidacije koju je Hrvatska provela od 2014. do 2016. za vrijeme Procedure pri prekomjernom deficitu (EDP). Tom najvećom konsolidacijskom epizodom u hrvatskoj ekonomskoj povijesti, javne su financije konačno vraćene na održivu putanju.
 
Snimka dodjele nagrade i prezentacija nagrađenog rada dostupna je na poveznici.
04.12.2020.
 
Institut za javne financije u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert organizirao je godišnju konferenciju Ekonomika javnog sektora posvećenu mirovinskim reformama. Otvorili su je Zdravko Marić (ministar financija), Ante Žigman (predsjednik Upravnog vijeće Hanfe), Judita Cuculić Župa (viša savjetnica u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj), Petar Vlaić (predsjednik Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava) te predstavnici organizatora.
 
Na konferenciji su sudjelovali brojni inozemni i domaći znanstvenici i stručnjaci, a pozvana predavanja održali su Axel Börsch-Supan, direktor Centra za ekonomiku starenja, Max Planck Instituta za socijalno pravo i socijalnu politiku iz Münchena, te Monika Queisser, voditeljica Odjela za socijalnu politiku u OECD-ovoj Upravi za zapošljavanje, rad i socijalna pitanja. 
 
Cilj konferencije bio je pružiti uvid vodećih stručnjaka u trenutno stanje mirovinskih sustava širom svijeta te procijeniti potrebe i mogućnosti budućih reformi u vrijeme snažnih demografskih, tehnoloških i političkih promjena, te promjena na tržištu rada.

 

03.12.2020.

Marina Tkalec, znanstvena suradnica na Ekonomskom institutu, Zagreb, održala je u Institutu za javne financije 4. ožujka 2020. predavanje na temu Povijest je važna: Razvoj i institucionalna nepromjenjivost habsburške Vojne krajine u Hrvatskoj.

Marina Tkalec istražila je učinak davno nestale habsburške Vojne krajine na moderne institucije u Hrvatskoj. Koristila je tri vala istraživanja života u tranziciji i dizajn geografske regresije diskontinuiteta kako bi identificirala utjecaj povijesnih institucija na suvremene stavove prema povjerenju i korupciji. Utvrdila je da su područja bivše Vojne krajine nerazvijenija i siromašnija s lošijim pokazateljima ekonomske učinkovitosti u odnosu na ostatak zemlje. 
 
Rezultati istraživanja upućuju na to da ispitanici koji žive na bivšem području Vojne krajine imaju nižu razinu međuljudskog povjerenja, višu razinu povjerenja u javne organe vlasti, ali također smatraju da češće treba podmićivati te institucije kada s njima dođu u doticaj.
 
Engleska verzija članka temeljena na ovom istraživanju objavljena je u časopisu Public Sector Economics, a hrvatska će biti objavljena u ediciji Odabrani prijevodi.
04.03.2020.

  

Dubravko Mihaljek, voditelj operativnih poslova u Monetarnom i ekonomskom odjelu Banke za međunarodna plaćanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 25. veljače 2020. predavanje na temu Oporezivanje nekretnina i makro-financijska stabilnost.
 
Mihaljek je istaknuo kako se preferencijalan porezni tretman vlasništva stambenih nekretnina često navodi kao jedan od uzroka brzog rasta stambenih cijena i zaduženosti kućanstava u brojnim gospodarstvima u razdoblju prije Velike financijske krize. S tim u vezi, raširen je stav da oporezivanje nekretnina treba reformirati i koordinirati s monetarnom politikom i makro-prudencijalnim mjerama u svrhu održavanja makro-financijske stabilnosti. Mjere koje se u tu svrhu predlažu uključuju ne samo one cikličke, nego i strukturne porezne elemente poput ukidanja odbitaka rashoda za kamate, oporezivanja imputirane najamnine nekretnine u kojoj stanuje vlasnik  i oporezivanja svih oblika vlasništva nad stambenim nekretninama. Međutim, osnovni parametri poreza na nekretnine ne mogu se sistematski koristiti u protu-cikličke svrhe, nego doprinose financijskoj stabilnosti samo kada se pravilno postave i održavaju u zadanim okvirima, istaknuo je Mihaljek u prezentaciji koju možete preuzeti ovdje.
 
25.02.2020.

  

Prema Indeksu spremnosti za cjeloživotno učenje digitalnih vještina (IRDLL) Hrvatska je na 13. mjestu u EU, što je iznad očekivanja s obzirom na snagu hrvatskog gospodarstva.
 
Indeks spremnosti za digitalno cjeloživotno učenje (IRDLL) za članice Europske unije razvili su Centre for European Policy Studies (CEPS), jedan od vodećih europskih istraživačkih centara, i Grow with Google.
 
Predstavljanje rezultata istraživanja i prezentaciju Indeksa u Hrvatskoj su 14. siječnja u Kući Europe organizirali CEPS i Institut za javne financije. Prezentaciju pod nazivom Index of Readiness for Digital Lifelong Learning: Changing How Europeans Upgrade Their Skills održao je istraživač CEPS-a Zachary Kilhoffer, naglasivši da je IRDLL rezultat dugogodišnjeg interesa CEPS-a i Googlea za digitalizacijom obrazovanja i tržišta rada. Naglašeno je također kako je jaz između najboljih i najgorih država članica EU velik po gotovo svim pokazateljima. Čini se da veliki broj država članica srednje i istočne Europe ne stoji dobro u spremnosti učenja digitalnih vještina. Tako se i Hrvatska prema svim pokazateljima rangira oko ili iznad polovine svih država članica, pokazalo je istraživanje CEPS-a i Grow with Google-a kojeg možete preuzeti ovdje
14.01.2020.

U novom, tematskom broju časopisa Public Sector Economics, posvećenom temi Economics and governance for sustainability, Louis Meuleman i Ingeborg Niestroy kao gosti-urednici uvode nas u  probleme balansiranja okolišnih, socijalnih i ekonomskih dimenzija u našim društvima, odnosno u pitanja bitna za održivost Zemlje, njenih stanovnika i njihov napredak. Florian Flachenecker i Jun Rentschler, u članku From barriers to opportunities: Enabling investments in resource efficiency for sustainable development analiziraju mogućnosti učinkovitog korištenja resursa u usklađivanju  očuvanja okoliša i postizanja ekonomskih ciljeva. Kako se nositi s gubitnicima i dolaziti do svima odgovarajućih rješenja,  tema je o kojoj David Horan raspravlja u članku Compensation strategies to enact new governance frameworks for SDG transformations. U članku Post-growth perspectives: Sustainable development based on efficiency and on sufficiency Rudi Kurz analizira dostupne strategije za postizanje ambicioznih ekoloških ciljeva. Elisabeth Hege, Laura Brimont i Félicien Pagnon u članku Sustainable development goals and indicators: can they be tools to make national budgets more sustainable? istražuju korištenje i dodanu vrijednost ciljeva održivog razvoja i indikatora u proračunskim procesima.  Luigi Ferrata, u članku Digital financial inclusion – an engine for “leaving no one behind” naglašava kako pristup financijskim uslugama omogućuje najslabijima da doprinesu postizanju ciljeva održivog razvoja, ali i poboljšanju njihovih osobnih životnih uvjeta. U članku Implementing Agenda 2030 in the Arab world: Contextualization, action areas and policy planning Lamia Moubayed Bissat i Carl Rihan ocjenjuju primjenu Agende 2030 u arapskoj regiji i zaključuju s  preporukama za poboljšanja. Dagmar Radin prikazuje knjigu Sustainable Development Goal 16: Focus on public institutions, World Public Sector Report 2019 (izdavač: United Nations, Division for Public Institutions and Digital Government, Department of Economic and Social Affairs). 

09.01.2020.

U Institutu za javne financije održan je sastanak s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Ministarstva financija i HNB-a. Misija MMF-a boravila je u Hrvatskoj od 3. do 12. prosinca radi redovnih konzultacija temeljem članka IV. Statuta MMF-a, a njezini predstavnici razgovarali su sa znanstvenicima IJF-a o mirovinskoj reformi, poreznim mjerama usmjerenim protiv iseljavanja, o transparentnosti proračuna, efikasnosti korištenja strukturnih i investicijskih fondova EU-a, djelovanju fiskalnih multiplikatora te o stanju javnih poduzeća.

16.12.2019.
Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković dodijelila je nagradu za najbolji znanstveni rad. U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplomu i medalju dobila je Iva Tomić iz Ekonomskog instituta, Zagreb za rad Employment protection reforms and labour market outcomes in the aftermath of the recession: Evidence from Croatia. U kategoriji studentskih radova, diplomu i 15.000 kuna dobio je Ivan Tomaš, student Zagrebačke škole ekonomije i managementa  za članak A stochastic forecast for the Croatian pension system.
 
Nagrađeni radovi objavit će se u časopisu Public Sector Economics broj 1/20. te na mrežnoj stranici Zaklade.
03.12.2019.

Institut za javne financije u suradnji sa Zakladom Friedrich organizirao je godišnju konferenciju Ekonomika javnog sektora posvećenu oporezivanju imovine i nekretnina. Konferenciju je otvorio pomoćnik ministra financija i ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, sudjelovali su brojni inozemni i domaći znanstvenici i stručnjaci, a pozvana predavanja održale su svjetski poznate stručnjakinje Enid Slack sa Sveučilišta u Torontu i Sarah Perret iz OECD-a. 

Organiziranjem konferencije, Institut za javne financije želio je omogućiti raspravu znanstvenika, stručnjaka iz javnog sektora i šire javnosti o stanju i perspektivama oporezivanja imovine i nekretnina. Odabrani radovi s konferencije objavit će se u časopisu Public Sector Economics.  
24.10.2019.

U novom broju časopisa Public Sector Economics, Mikkel Barslund i Lars Ludolph u članku Could the decrease in Belgian government debt-servicing costs offset increased age-related expenditure?izračunavaju izravnu dobit koju belgijska vlada ostvaruje od nižih neto plaćanja kamata i uspoređuju je s budućim povećanjima izdataka povezanih sa starenjem stanovništva. Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Joanna Rutecka-Góra i Damian Walczak u članku Willingness to redistribute: the case of Polandpredstavljaju odrednice spremnosti za preraspodjelu, temeljeno na igri solidarnosti, u grupi poljskih studenata. Maria Cornachione Kula u članku The behavior of U.S. States’ debts and deficits koristeći podatke američkih saveznih država za razdoblje od 1978.-1998. istražuje reagiraju li primarni viškovi na rastuće omjere duga i BDP-a. José Alves u članku The impact of tax structure on investment: an empirical assessment for OECD countries analizira utjecaj porezne strukture na investicije u zemljama OECD-a u razdoblju 1980-2015. Suna Korkmaz, Metehan Yilgor i Fadime Aksoy u članku The impact of direct and indirect taxes on the growth of the Turkish economy  koristeći ARDL metodu, analiziraju utjecaj izravnih i neizravnih poreza na gospodarski rast u Turskoj. Predrag Bejaković prikazuje knjigu Governance Beyond the Law: The Immoral, The Illegal, The Criminal (urednici: Abel Polese, Alessandra Russo i Francesco Strazzari)

14.09.2019.

U Institutu za javne financije od 5. do 6. rujna 2019. održana je radionica Migration and Ageing Populations. Radionicu su zajedno organizirali Institut za javne financije, Oxford Institute of Population Ageing (Sveučilište u Oxfordu) i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sudionici iz zemalja središnje i istočne Europe, a u okviru EAST (Eastern European Ageing Societies in Transition) istraživačke mreže, predstavili su svoja istraživanja o migracijama i starenju stanovništva. Profesor George W. Leeson sa Sveučilišta u Oxfordu održao je predavanje „Migration as a Policy Response to Population Ageing“. Radionici je također nazočila državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa. Margareta Mađerić. Program radionice dostupan je ovdje.

13.09.2019.

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja, te u ovom ciklusu iznosi 3,9 od mogućih 5. To je znatno poboljšanje u odnosu na 2015. kada je iznosila prosječnih 1,8. Ipak, usprkos poboljšanjima i vrlo dobrim prosjecima – županije 4,9, gradovi 4,3, općine 3,8 – i dalje su prevelike razlike, posebice među općinama, a brojni će gradovi i veliki dio općina morati još puno truda uložiti da zadovolje obveze Zakona o proračunu i Zakona o pravu na pristup informacijama, te preporuke Ministarstva financija.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svim županijama, gradovima i općinama. Detaljna analiza istraživanja objavljena je u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2018. – ožujak 2019.

03.07.2019.

U novom broju časopisa Public Sector Economics, Francisco Bastida, Bernardino Benito, María-Dolores Guillamón i Ana-María Ríos u članku Tax mimicking in Spanish municipalities: expenditure spillovers, yardstick competition, or tax competition? ocjenjuju donose li lokalne vlasti odluke o porezima samo usredotočujući se na ekonomske ili proračunske značajke ili uzimaju u obzir i porezne stope susjednih lokalnih jedinica. Dirk-Hinnerk Fischer i Simona Ferraro u članku A proposal for a simple average-based progressive taxation system predstavljaju prvi teoretski prikaz jednostavnog progresivnog sustava oporezivanja. Sergii Slukhai i Tetiana Borshchenko u članku Social welfare dynamics in post-socialist countries: unveiling the secrets of success analiziraju utjecaj različitih čimbenika na društveno blagostanje  u postsocijalističkim zemljama srednje i istočne Europe. Ombir Singh u članku State ownership and performance of firm: evidence from India uspoređuje i analizira rad javnih i privatnih tvrtki koje posluju u pet različitih industrijskih sektora. Maja Vehovec prikazuje knjigu Structural reforms for growth and cohesion: lessons and challenges for CESEE countries and a modern Europe (urednici: Ewald Nowotny, Doris Ritzberger-Gruenwald i Helene Schuberth).

Call for papers: Special Issue on the Economics and Governance for Sustainability

11.06.2019.

Louis Meuleman (Leuven University, član United Nations Committee of the Experts on Public Administration - CEPA, European Commission) održao je u Institutu za javne financije 24. travnja 2019. predavanje na temu Metagovernance for Sustainability – A Framework for Implementing the Sustainable Development Goals.

Predavač je istaknuo izazove upravljanja koji se odnose na provedbu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (Sustainable Development Goals - SDGs), koristeći koncept meta-uprave, odnosno upravljanje stilovima upravljanja. Uzimajući u obzir specifičnosti društvenih čimbenika kao što su različiti sustavi vrijednosti i tradicije u različitim zemljama, uspješni donositelji odluka ne drže se jednog pristupa upravljanja; oni misle iznad stila upravljanja na koji su njihova organizacija ili kultura navikli. Stoga se hijerarhijski, mrežni i tržišni stilovi mogu kombinirati kako bi se spriječilo neuspješno upravljanje, odnosno uhvatilo ukoštac s problemima u upravljanju.

24.04.2019.

Dubravko Mihaljek, voditelj operativnih poslova u Monetarnom i ekonomskom odjelu Banke za međunarodna poravnanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 17. travnja 2019. predavanje na temu Usporavanje svjetske privrede i tečaj dolara. 

Predavač je naglasak stavio na pokazatelje usporavanja rasta industrijske proizvodnje na svjetskoj razini već u travnju 2018. koja se u prva tri mjeseca 2019. dodatno produbila. Međutim, uslužne djelatnosti i zaposlenost i dalje ostvaruju značajan rast. Velika i relativno zatvorena gospodarstva tako i dalje dobro rastu, dok se mala i otvorena počinju usporavati. Usporavanje industrijske proizvodnje podudara s jačanjem efektivnog tečaja dolara. Stoga je pojasnio povezanost trgovinske i financijske sfere globalizacije te postavio pitanje mogu li se uopće razvijati odvojeno kao što se smatralo u zadnjih pola stoljeća.

17.04.2019.

Novi broj časopisa Public Sector Economics nudi izbor radova s konferencije Instituta za javne financijeodržane u Zagrebu u listopadu 2018. Broj počinje s uredničkim uvodnikom Katarine Ott i Dubravka Mihaljeka: Introduction to the Public Sector Economics 2018 Conference – Fiscal Openness: Transparency, Participation and Accountability in Fiscal Policies.

U pozvanim predavanjima James E. Alt prati evoluciju koncepta fiskalne transparentnosti u akademskim i političkim programima tijekom protekla tri desetljeća dok Francisco Bastida naglašava značaj kvalitativnih, umjesto kvantitativnih aspekata transparentnosti za jačanje povjerenja javnosti u vlasti. Sandra Švaljek, Ivana Rašić Bakarić i Marijana Sumpor u članku Citizens and the city: the case for participatory budgeting in the City of Zagreb testiraju neke zaključke iz literature o transparentnosti u studiji slučaja participativnog proračuna u Gradu Zagrebu. Lobna M. Abdellatif, Mohamed Zaky, Mohamed Ramadan, Jad Mazahreh i Ibrahim Elghandour u članku Transparency of law making and fiscal democracy in the Middle East koriste skup podataka indeksa otvorenosti proračuna da bi izmjerili kvalitetu procesa donošenja zakona za državne proračune u Egiptu, Jordanu i Tunisu. Ana Ostrovidov Jakšić i Ivan Jakšić u članku How to prolong labour market participation in the Republic of Croatia?analiziraju tržište rada starijih radnika u kontekstu što dužeg ostanka na tržištu rada u Hrvatskoj. Broj završava pregledom knjige Louisa Meulemana Metagovernance for Sustainability: A Framework for Implementing the Sustainable Development Goals.

11.03.2019.

U Institutu za javne financije održano je predstavljanje rezultata istraživačkog projekta Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Mikrosimulacijski modeli fiskalnog sustava simuliraju poreze, doprinose za socijalno osiguranje i socijalne naknade. Pomoću tih modela unaprijed se utvrđuju učinci promjena fiskalnih instrumenata na raspodjelu raspoloživog dohotka, poticaje za rad te proračunske prihode i rashode. Dok su u zemljama EU-a jedno od glavnih sredstava u analizi poreza i socijalnih naknada, u Hrvatskoj nisu sustavno izrađivani i korišteni. Stoga je u okviru projekta izrađen mikrosimulacijski model hrvatskog sustava poreza i socijalnih naknada – miCROmod. Pomoću miCROmod-a analizirani su porezi na dohodak od rada, naknade za djecu, instrumenti za povećanje isplativosti rada i lokalne socijalne naknade u Hrvatskoj.

Rezultate istraživanja predstavili su Slavko Bezeredi (Institut za javne financije), Martina Pezer (Institut za javne financije), Ivica Rubil (Ekonomski institut Zagreb) i voditelj projekta Ivica Urban (Institut za javne financije).

12.12.2018.

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković dodijelila je, 19. godinu za redom, nagradu za najbolji znanstveni rad. U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplomu i medalju dobio je Vladimir Arčabić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za članak “Fiscal convergence and sustainability in the European Union”. Nagrada u studentskoj kategoriji ove godine nije dodijeljena zbog nedovoljne kvalitete pristiglih radova.

Nagrađeni rad objavit će se u časopisu Public Sector Economics broj 4/18. te na web stranici Zaklade.

06.12.2018.

Institut za javne financije u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert i International Budget Partnership iz Washingtona organizirao je godišnju konferenciju Ekonomika javnog sektora posvećenu fiskalnoj transparentnosti, sudjelovanju građana u fiskalnim procesima i većoj odgovornosti vlasti. Konferenciju je otvorila pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka Ivana Jakir-Bajo, sudjelovali su brojni inozemni i domaći znanstvenici i stručnjaci, a pozvana predavanja održali su svjetski poznati profesori James Alt s Harvardskog sveučilišta i Francisco Bastida sa Sveučilišta Murcia.

Organiziranjem konferencije Institut za javne financije želio je omogućiti raspravu znanstvenika, stručnjaka iz javnog sektora i šire javnosti o suvremenim izazovima s kojima se suočava javni sektor i načinima što učinkovitijeg prikupljanja i raspodjele javnih sredstava. Odabrani radovi s konferencije objavit će se u časopisu Public Sector Economics.

Press materijal dostupan je ovdje.

25.10.2018.

U Institutu za javne financije 13. srpnja 2018. održano je predstavljanje rezultata istraživačkog projekta Kanali i učinkovitost fiskalnih devalvacija kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Fiskalna devalvacija je instrument porezne politike koji bi trebao oponašati učinke devalvacije nominalnog valutnog tečaja, tj. poboljšati vanjskotrgovinsku konkurentnost zemlje i povećati neto izvoz. U osnovnom obliku fiskalna devalvacija obuhvaća smanjenje doprinosa na plaće i povećanje PDV-a, uz neutralni učinak na državni proračun. Ovim istraživanjem se pokušalo popuniti neke od praznina u postojećoj literaturi i ponuditi pouzdanije ekonometrijske procjene njihove učinkovitosti, te istražiti neke pojedinačne kanale kroz koje bi fiskalna devalvacija trebala djelovati.

Rezultate su predstavili Mario Holzner (The Vienna Institute for International Economic Studies), Marina Tkalec (Ekonomski institut Zagreb), Maruška Vizek (Ekonomski institut Zagreb) i voditelj projekta Goran Vukšić (Institut za javne financije).

13.07.2018.

Institut za javne financije predstavio je 2. srpnja 2018. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica. Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama županija, gradova i općina – iz godine u godinu se popravlja i u četiri se posljednja ciklusa gotovo udvostručila s prosječnih 1,8 na 3,52. Ipak, usprkos poboljšanjima i vrlo dobrim prosjecima – županije 4,9, gradovi 4, općine 3,3 – i dalje su prevelike razlike, posebice među općinama, a brojni će gradovi i veliki dio općina morati još puno truda uložiti da zadovolje obveze Zakona o proračunu i Zakona o pravu na pristup informacijama, te preporuke Ministarstva financija. 

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svakoj lokalnoj jedinici. Detaljna analiza istraživanja objavljena je u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2017. – ožujak 2018.

02.07.2018.

Novi broj časopisa Public Sector Economics nudi izbor radova s konferencije Instituta za javne financijeodržane u Zagrebu u studenom 2017. Broj počinje s uredničkim uvodnikom Katarine Ott i Dubravka Mihaljeka: Introduction to the Public Sector Economics 2017 Conference Issue – Public investment: catalyst for sustainable growth. U pozvanim predavanjima Balázs Égert procjenjuje pokretače i nakon krize neuobičajeno niska poslovna ulaganja u mnogim razvijenim gospodarstvima; Evžen Kočendaispituje veze javnih ulaganja, bankarskog sektora i državnih rizika; dok Matthias Kollatz-Ahnen i Markus J. Roick analiziraju globalno nedostatna infrastrukturna ulaganja, osobito na lokalnoj razini u Europi.
U uvodnim govorima Zdravko Marić razmatra evoluciju privatnih i javnih ulaganja u Hrvatskoj, te identificira uvjete za njihov srednjoročni oporavak; Manica Hauptman upozorava da unatoč povoljnijim uvjetima financiranja, ulaganja u EU nisu dostigla pretkrizne razine; a Zrinka Živković Matijević naglašava važnost ulaganja u ljudski kapital u Hrvatskoj. Ehtisham Ahmad, Annalisa Vinella i Kezhou Xiao se usredotočuju na javno-privatna partnerstva kao pokretače infrastrukturnih projekata. Sanja Borkovic i Peter Tabak istražuju odnos između javnih ulaganja i produktivnosti hrvatskih tvrtki. Gökçen Yilmaz proučava utjecaj načina raspodjele javnih ulaganja na rast produktivnosti u Turskoj od 1975.-2001. Maria Manuel Campos i Hugo Reis proučavaju koristi od ulaganja u školovanje u portugalskom gospodarstvu tijekom 1986.-2013. Broj završava pregledom kapitalne knjige Jeana Tirolea “Economics for the Common Good”.

05.06.2018.

Dubravko Mihaljek, voditelj Odjela za globalne makroekonomske analize u Banci za međunarodna poravnanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 9. ožujka 2018. predavanje na temu Tržišta rada, globalizacija i tehnologija: u potrazi za uzrocima sporog rasta plaća i inflacije

Predavač je naglasak stavio na činjenicu da svjetska privreda već drugu godinu zaredom doživljava snažan uzlet. Zaposlenost je značajno porasla i brojnim privredama nedostaje dovoljno radnika u cijelom nizu zanimanja. No unatoč tome plaće rastu relativno sporo i inflacija je još ispod ciljeva središnjih banaka. Stoga je pojasnio zašto izostaje brži rast plaća, kakve uloge igraju ciklička kretanja, strukturne promjene na tržištima rada, demografske promjene, globalni faktori i tehnološki razvoj te koje su implikacije tih kretanja za ekonomsku politiku.

09.03.2018.

U srijedu 7. ožujka 2018. u Institutu za javne financije, predavanje je održao Robert Sonora (School of Business Administration, Fort Lewis College, Durango, Colorado) na temu Economic Policy in the Time of Trump.

Predavač je istaknuo trenutno stanje ekonomske politike SAD-a tijekom Trumpove administracije i dominantnog republikanskog utjecaja u Kongresu. Uz raspravu o prevladavajućoj politici, Sonora se osvrnuo i na trenutne prijedloge, kao što su predsjednički i kongresni proračuni, te ih stavio u povijesni kontekst da bi se bolje razumjele razlike i sličnosti ekonomskih strategija prethodnih administracija te interakcija fiskalne i monetarne politike. Također su se razmotrili mogući utjecaji na gospodarstva SAD-a, ali i ostatka svijeta.

07.03.2018.

U novom broju časopisa Public Sector Economics možete pročitati članak Vuka Vukovića The political economy of local government in Croatia: winning coalitions, corruption, and taxes koji pruža prvi sveobuhvatan uvid u teorijsko i empirijsko objašnjenje sustavne korupcije u hrvatskoj lokalnoj upravi i dovodi u vezu korupciju, dugotrajnost na vlasti i više poreze. Članak je osvojio nagradu “Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković” za 2017. u redovitoj kategoriji. Ivana Đurović u članku The effects of intercompany lending on the current account balances of selected economies in the Western Balkans procjenjuje učinak pozajmica među poduzećima na bilance plaćanja zemalja koje su nekada bile u sastavu Jugoslavije. Članak je osvojio nagradu “Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković” za 2017. u studentskoj kategoriji. Petar Sorić i Ivana Lolić u članku Economic uncertainty and its impact on the Croatian economy analiziraju institucionalne (političke i porezne) te neinstitucionalne mjere neizvjesnosti kao značajne prediktore ekonomske aktivnosti. Michael Fuchs, Katarina Hollan i Katrin Gasior u članku Simulation of an application of the Hartz-IV reform in Austria, primjenjujući mikrosimulacijski model poreza i socijalnih naknada, analiziraju potencijalne učinke reforme naknada nezaposlenima u Austriji. Martina Pezer prikazuje knjigu Svjetske banke Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality.

12.12.2017.

U petak 8. prosinca 2017. Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković dodijelila je, 18. godinu za redom, nagrade za najbolje znanstvene radove.

U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplomu i medalju dobio je Vuk Vuković, doktorand na Odsjeku za političke i međunarodne odnose Sveučilišta u Oxfordu, za članak “The political economy of local government in Croatia: winning coalitions, corruption, and taxes”. U kategoriji studentskih radova nagradu od 15.000 kuna i diplomu dobila je Ivana Đurović, studentica Odsjeka za ekonomiju (Central European University, Budimpešta), za članak “The effects of intercompany lending on the current account balances of selected economies in the Western Balkans”.

Nagrađeni radovi objavljeni su u časopisu Public Sector Economics broj 4/17. te na web stranici Zaklade.

08.12.2017.

Institut za javne financije u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert organizirao je 3. studenog 2017. godišnju konferenciju Ekonomika javnog sektora posvećenu javnim investicijama kao katalizatoru održivog rasta.

Konferenciju je otvorio ministar financija Zdravko Marić, sudjelovali su brojni inozemni i domaći znanstvenici i stručnjaci, a pozvana predavanja održali su svjetski poznati ekonomisti Balázs Égert (OECD, Pariz) i Evžen Kočenda (Karlovo sveučilište, Prag), te senator za financije Matthias Kollatz-Ahnen (Bundesrat, Berlin).

Organiziranjem konferencije Institut za javne financije želi inicirati i poticati rasprave o temama koje su uistinu ključne za razvoj Hrvatske, ali i za njeno uključivanje u znanstvene međunarodne tokove. Odabrani radovi s konferencije objavit će se u časopisu Public Sector Economics.

Na linku preuzmite sažetak za medije.

03.11.2017.

U sklopu projekta Izlazak iz sjene, razvoj kapaciteta i sposobnosti za suzbijanje neprijavljenog rada u Bugarskoj, Hrvatskoj i Makedoniji, u Zagrebu je 1. rujna 2017. održana završna konferencija Undeclared work in Southeast Europe – towards a more successful fight against the phenomenon.

Cilj Projekta bio je provesti sveobuhvatni pregled politika i mjere koje se provode u suzbijanju neprijavljenog rada u tri navedene zemlje. Na Konferenciji su predstavljene najvažnije spoznaje i zaključci iz sveobuhvatnog četverogodišnjeg istraživanja. Više o Projektu može se naći na poveznici.

29.09.2017.

Institut za javne financije predstavio je 4. srpnja 2017. rezultate istraživanja proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina). Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na  službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica – se popravlja. U ovome ciklusu – od mogućih 5 – iznosi prosječno 3,1. Županije su već vrlo transparentne (prosjek 4,6), gradovi su dosta dobri (prosjek 3,7), no općine još uvijek zaostaju (prosjek 2,8).

Usprkos relativno dobrim prosjecima, i dalje je, nažalost, preveliki broj izrazito netransparentnih lokalnih jedinica, pa tako četiri grada (Gospić, Imotski, Valpovo i Vrgorac) i čak 39 općina nisu objavili niti jedan traženi proračunski dokument. 

Kao i prethodnih godina, među najtransparentnijima ima i lokalnih jedinica s malim brojem stanovnika (npr. Ribnik i Dekanovec) i s niskim prihodima po stanovniku (npr. Jarmina i Đelekovec), a među najnetransparentnijima ima i onih s vrlo visokim ukupnim prihodima po stanovniku (npr. Sutivan, Šolta, Dugopolje i Bol).

Institut je dodijelio priznanja svim lokalnim jedinicama koje su u ovom ciklusu istraživanja objavile svih pet traženih proračunskih dokumenata. Rezultati analize za sve županije, gradove i općine prikazani su u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2016. – ožujak 2017.,  a detaljnije se mogu pretraživati i na interaktivnoj karti.

03.08.2017.

Dubravko Mihaljek, voditelj Odjela za globalne makroekonomske analize u Banci za međunarodna poravnanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 23. ožujka 2017. predavanje na temu Svjetska privreda u uzletu.

Predavač je naglasak stavio na činjenicu da se svjetska privreda u zadnjih šest mjeseci napokon nalazi u fazi snažnog uzleta. Razvijene ekonomije ostvaruju najviše stope rasta od 2013.; u novim tržišnim privredama Azije, Latinske Amerike i Europe započeo je novi ciklus rasta;  zaustavljeno je dugo razdoblje niske inflacije i niskih dugoročnih kamatnih stopa. Kretanja na financijskim tržištima i oporavak cijena nafte i sirovina ukazuju na rašireni optimizam ekonomskih predviđanja. Stoga je pojasnio kako je došlo do tog preokreta i počiva li uzlet na zdravim nogama.

09.05.2017.

Od 3. do 5. svibnja 2017. u Institutu za javne financije održan je edukacijski seminar „Labour Supply Modelling Based on the Theory of Discrete Choice“ (Modeliranje ponude rada na temelju teorije diskretnog izbora). Seminar je organiziran u suradnji s institutom Oslo Fiscal Studies (Sveučilište u Oslu), a predavač je bio prof. John K. Dagsvik (Statistics Norway i Oslo Fiscal Studies). Modeli ponude rada simuliraju promjene u ponudi radne snage koje nastaju kao rezultat promjena poreza i socijalnih naknada, plaće po satu te različitih socio-demografskih čimbenika. Spomenuti modeli sve se više upotrebljavaju u ex ante analizi utjecaja različitih reformi na ponudu radne snage.

Sudionici seminara upoznati su s tradicionalnim statičkim modelima ponude rada, elementima teorije diskretnog izbora te s modelima ponude rada koji se temelje na teoriji diskretnog izbora. Nadalje, prikazani su razni primjeri primjene modela ponude rada, a pružen je i detaljan pregled literature u ovom području.

Edukacijski seminar organiziran je u okviru projekta Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj koji provodi Institut za javne financije uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2014-09-4096).

09.05.2017.

U petak 4. studenoga 2016. u Novinarskom domu održan je okrugli stol Reforme socijalnih naknada i poreza: austrijska i slovenska iskustva u primjeni mikrosimulacijskih modela, na kojem su predavanja održali Vesna Mastela Bužan (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), Mitja Čok (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani), Michael Fuchs (European Centre for Social Welfare Policy and Research, Beč) te Ivica Urban (Institut za javne financije).

Okrugli stol održan je u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj koji provodi Institut za javne financije uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost (projekt UIP-2014-09-4096).

Na okruglom stolu predstavljena su iskustva istraživača iz Austrije i Slovenije koji su, koristeći mikrosimulacijske modele, pružali podršku tijelima javne uprave u analizi postojećih i osmišljavanju novih politika. Razmotrene su i mogućnosti korištenja spomenutih modela u Hrvatskoj. Dodatne informacije o okruglom stolu bit će dostupne na internet stranici projekta.

05.12.2016.

Dubravko Mihaljek, voditelj Odjela za globalne makroekonomske analize u Banci za međunarodna poravnanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 20. rujna 2016. predavanje na temu Svjetska privreda i niska inflacija.

Predavač je naglasak stavio na činjenicu da se svjetska privreda pokazala neočekivano otpornom na niz poremećaja tijekom protekle godine, no da je usprkos umjerenom jačanju ekonomske aktivnosti i nadalje vrlo ekspanzivnoj monetarnoj politici, inflacija ostala vrlo niska. Stoga je pojasnio glavne uzroke niske inflacije, njene posljedice za ekonomiju i monetarnu politiku, mogućnosti preispitivanja numeričkih inflacijskih ciljeva, te teoretske i empirijske temelje na kojima se zasniva koncept ciljane inflacije.

20.09.2016.

U četvrtak 18. veljače 2016. u Institutu za javne financije održan je okrugli stol "Application of Microsimulation Models in the Analysis of Taxes and Social Benefits in Croatia" (Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj), na kojem je predstavljen istoimeni projekt koji provode istraživači Instituta za javne financije, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2014-09-4096). Na okruglom stolu govorili su Holly Sutherland i Chrysa Leventi iz Institute for Social and Economic Research, Essex, te Slavko Bezeredi i Ivica Urban iz Instituta za javne financije.

Mikrosimulacijski modeli fiskalnog sustava simuliraju socijalne naknade, poreze i doprinose za socijalno osiguranje. Njima se unaprijed utvrđuju učinci promjena fiskalnih instrumenata na raspodjelu raspoloživog dohotka, poticaje za rad te proračunske prihode i rashode. Dok su u zemljama Europske unije jedno od glavnih analitičkih sredstava u akademskoj i policy analizi, u Hrvatskoj još nisu sustavno izrađivani i korišteni.

Na okruglom stolu predstavljeni su sadržaj i ciljevi Projekta. Bilo je dosta govora o EUROMOD-u – mikrosimulacijskom modelu poreza i socijalnih naknada za cijelu Europsku uniju. Od siječnja 2016. EUROMOD po prvi puta uključuje i Hrvatsku, a u izradi hrvatskoga modula sudjeluju istraživači Instituta za javne financije. Informacije o Projektu predstavljene su i u Newsletteru Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj.

18.02.2016.

Dubravko Mihaljek, voditelj Odjela za globalne makroekonomske analize u Banci za međunarodna poravnanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 8. srpnja 2015. predavanje na temu Svjetska privreda na putu oporavka?

Glavni zaključak Mihaljekova izlaganja je da se svjetska privreda dobro oporavlja pri čemu jača uloga razvijenih zemalja (EU-a, SAD-a i Japana) u rastu svjetskog gospodarstva, dok je doprinos tržišta u nastajanju (osim Kine i Japana) globalnom rastu, nešto umanjen. Također, srednja Europa se dobro oporavlja zahvaljujući oporavku Europske unije.
 

09.07.2015.

Institut za javne financije predstavio je 17. lipnja 2015. rezultate velikog istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica. Po prvi puta je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj. Premda se otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica s vremenom poboljšava, stanje je i dalje daleko od zadovoljavajućeg.

Jedina od 428 općina koja je objavila sve tražene proračunske dokumente je Viškovo. Županije ocijenjene najvišom ocjenom su Brodsko-posavska, Krapinsko-zagorska, Šibensko-kninska, Varaždinska i Zadarska. Gradovi s najvišom ocjenom su Buzet, Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik, Koprivnica, Opatija, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Vodice i Zagreb. Institut je dodijelio posebna priznanja najbolje ocijenjenim lokalnim jedinicama.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svakoj lokalnoj jedinici.

Detaljna analiza istraživanja objavljena je u Newsletteru Otvorenost proračuna županija, gradova i općina: studeni 2014. – ožujak 2015.

19.06.2015.

U srijedu 25. ožujka 2015. u Institutu za javne financije, predavanje je održao Robert Sonora (School of Business Administration, Fort Lewis College, Durango, Colorado) na temu Public debt and economic growth: new evidence.

Jedna od ključnih pretpostavki većine dosadašnjih studija je da visoki javni dug uzrokuje niži gospodarski rast, ali ne i obrnuto. Sonora, međutim, ukazuje da je vremenska uzročna veza dvosmjerna te upozorava na rezultate procjene u mnogim ranijim istraživanjima koja su ignorirala ulogu učinka feedbacka. Tezu je provjerio testom robusnosti procijenjenog praga odnosa javnog duga i rasta BDP-a koristeći razne dinamičke panel metode i podatke koji se koristi za rješavanje pitanja učinaka endogenosti, feedbacka i pomoći. Glavni zaključak je da ne postoji apsolutni prag koji vrijedi za sve zemlje i u svakom razdoblju, no to ne znači da pojedine zemlje nemaju vlastite pragove.

25.03.2015.

U srijedu 21. siječnja 2015. u Institutu za javne financije održano je predavanje Daniele Pirvu s Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Pitestiju na temu The access of social enterprises to the public procurement market in Romania: current challenges.

Sustav javne nabave u Rumunjskoj postaje sve značajniji u kontekstu usklađivanja s propisima EU-a i povećanja javne potrošnje kroz apsorpciju europskih kohezijskih i strukturnih fondova. Daniela Pirvu je istražila razdoblje od 2008-13. te analizirala i definirala značajke javne nabave u Rumunjskoj. Utvrdila je da su javna poduzeća aktivni sudionici u društveno značajnim područjima kao što su socijalna zaštita, socijalne usluge, zdravstvo, lokalne usluge, obrazovanje i osposobljavanje, kultura, sport i rekreacija. Unapređenja u sustavu javne nabave mogu se koristiti za poticanje javnih poduzeća, omogućujući im da bolje funkcioniraju u konkurentnom i učinkovitom okruženju. Aktivnosti javnih poduzeća mogu se značajno unaprijediti ukoliko im se kroz sustav javne nabave omogući pristup posebnim vrstama ugovora i postupaka.

21.01.2015.

U petak 5. prosinca 2014. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković.

U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplome i medalje dobili su Miljana Valdec i Jurica Zrnc iz Hrvatske narodne banke za rad "The direction of causality between exports and firm performance: microeconomic evidence from Croatia using the matching approach". Nagrada u studentskoj kategoriji ove godine nije dodijeljena zbog nedovoljne kvalitete pristiglih radova.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2014. godine bili su Vjekoslav Bratić (Institut za javne financije, Zagreb); Dubravka Jurlina Alibegović (Ekonomski institut Zagreb); Evan Kraft (American University, Washington D.C.); Dubravko Mihaljek (Bank for International Settlements, Basel) i Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb).

Nagrađeni rad bit će objavljen u znanstvenom časopisu Financial Theory and Practice broj 1/15 te na web stranici Zaklade.

05.12.2014.

Ove godine obilježavamo 20. obljetnicu prve velike porezne reforme u Hrvatskoj stoga su Institut za javne financije, Ekonomski fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Rijeka organizirali međunarodnu znanstvenu konferenciju Tax Reforms: Experiences and Perspectives (Porezne reforme: iskustva i izgledi). Cilj je konferencije bio usporediti i prenijeti iskustava poreznih reformi zemalja regije i bivših tranzicijskih gospodarstava, a sadašnjih država članica EU.

Konferencija je okupila ugledne znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i svijeta, pretežno iz bivših tranzicijskih zemalja, danas novih članica EU, kao i zemalja regije (BiH, Srbije, Makedonije). Pozvana predavanja održali su Gaëtan J. A. Nicodème (Europska komisija, Bruxelles), Sijbren Cnossen (Maastricht University i Erasmus University, Rotterdam) te Michael Keen (IMF, Washington).

Priopćenje za javnost dostupno je ovdje.

01.07.2014.

U utorak 8. travnja 2014. u Institutu za javne financije održano je predavanje Velibora Mačkića s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na temu Politička ekonomija fiskalne politike.

Od ulaska u novo tisućljeće ekonomski rezultati u Hrvatskoj mogu se jasno podijeliti na dva razdoblja obzirom na kretanje stope BDP-a i nezaposlenosti. Neovisno o tome, konstantu u čitavom periodu predstavljaju proračunski deficiti svih jedinica vlasti: nacionalne, regionalne i lokalne. Predavač je ukazao na politička ograničenja kao potencijalna objašnjenja navedenih fenomena. Predstavio je postojeće polit-ekonomske modele s posebnim naglaskom na modele političko-proračunskih ciklusa dok se u empirijskom dijelu izlaganja osvrnuo na rezultate istraživanja na županijskoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj, u razdoblju 2002-11. Cilj je bio odgovoriti na sljedeća pitanja: Postoje li političko-proračunski ciklusi u županijama i najvećim hrvatskim gradovima? Kojem teorijskom modelu oni odgovaraju? Rastu li proračunski rashodi u izbornim godinama, ako su nositelji izvršne vlasti na središnjoj i regionalnoj/lokalnoj razini iz iste stranke?

Predavanje se temeljilo na radu Political budget cycles at the municipal level in Croatia objavljenom u časopisu Financial Theory and Practice. Na webu je dostupna i verzija na hrvatskom jeziku Političko-proračunski ciklusi na uzorku hrvatskih gradova. Rad je i osvoji nagradu Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković za najbolji rad u redovitoj kategoriji u 2013. godini.

09.04.2014.

U ponedjeljak 17. ožujka 2014. u Institutu za javne financije gostovao je prof. Rajeev K. Goel (Illinois State University, Department of Economics) održavši zainteresiranima predavanje na temu Effectiveness of Whistleblower Laws in Combating Corruption.

Zakoni o zviždačima postaju važan upravljački alat i u javnom i u privatnom sektoru. Kako bi se ispitala djelotvornost zakona o zviždačima i svijesti o njihovom značaju, predstavljena je studija koja stvara jedinstvenu internetsku mjeru svijesti o zakonima i odredbama o zviždačima, s naglaskom na primjeru američkih saveznih država. Stavljanjem analize u okvire opsežne literature o korupciji, rezultati pokazuju da viši stupanj svijesti o značaju zviždača rezultira većim prokazivanjem korupcije. Čini se da je prisutnost informacija o zakonima o zviždačima na Internetu učinkovitija u prokazivanju korupcije nego količina i kvaliteta samih zakona.

17.03.2014.

U četvrtak 19. prosinca 2013. u Institutu za javne financije održano je predavanje znanstvenog suradnika Instituta Gorana Vukšića na temu Utjecaj krize na zaposlenost i karakteristike zaposlenosti u Hrvatskoj.

Aktualna ekonomska kriza dovela je mnoga privatna poduzeća, ali i poduzeća u državnom vlasništvu te druge javne institucije, u situaciju da moraju rezati troškove. Mnoga od njih smanjuju zaposlenost i/ili plaće zaposlenika. Uz ove negativne posljedice, moguće su promjene i drugih karakteristika zaposlenosti kao što su zaposlenost s punim i nepunim radnim vremenom, zaposlenost na neodređeno i određeno vrijeme, broj sati rada, itd. Ove promjene mogu biti različite za razne grupe zaposlenika, ovisno o spolu, starosti i stupnju obrazovanja. Također, moguće su i razlike ovisne o vrsti vlasništva poduzeća.

Istraživanje je provedeno uz potporu Zaklade Friedrich Ebert, a cilj je bio analizirati kretanja i karakteristike zaposlenosti, koristeći sektorske podatke za Hrvatsku između 2009. i 2012. godine.

27.12.2013.

U petak 29. studenog 2013. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković.

U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplomu i medalju dobio je Velibor Mačkić, znanstveni novak s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za rad Političko-proračunski ciklusi na uzorku hrvatskih gradova. U kategoriji studentskih radova nagradu od 15.000 kuna i diplomu dobila je Bruna Škarica, studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za rad Determinants of Non-Performing Loans in Central and Eastern European Countries.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2013. godine bili su Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb); Dražen Derado (Ekonomski fakultet, Split); Primož Dolenc (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Koper); Zrinka Živković Matijević (Raiffeisenbank Austria, Zagreb) i Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb).

Nagrađeni radovi objavljeni su u znanstvenom časopisu Financial Theory and Practice broj 1/14. te na web stranici Zaklade.

13.12.2013.

U petak 18. listopada 2013. u Institutu za javne financije prof. dr. Igor Masten s Ekonomskog fakulteta u Ljubljani predstavio je rad Structural FECM: Cointegration in large-scale structrual FAVAR models. Zajedno s koautorima (Anindya Banerjee i Massimiliano Marcellino), prof. Masten razvio je strukturni faktorski-proširen model korekcije pogreške (factor-augmented error-correction model, odnosno FECM), pokazao njegove prednosti u odnosu na FAVAR (faktorski-proširen vektorski autoregresivni model) i testirao na mjesečnim podacima za SAD u razdoblju od 1959. do 2003. kao i putem Monte Carlo simulacije.Više o navedenoj temi možete pročitati u članku.

21.10.2013.

U srijedu 25. rujna 2013. u Institutu za javne financije gostovao je Edwin Lau (OECD, Pariz) održavši zainteresiranima iz znanstvenih institucija, javne uprave i civilnog društva predavanje na temu OECD work on Open Government Data.

Zemlje OECD-a, a i brojne druge zemlje sve više si kao politički cilj i opredjeljenje postavljaju otvaranje, odnosno dostupnost državnih podataka široj javnosti. Cilj je atraktivan jer javna dostupnost državnih podataka implicira mogućnost poticanja gospodarskog rasta i poboljšanja javnih usluga, kao i poticanja transparentnosti i odgovornosti vlasti. Dok su mnoge vlade brze u političkim odlukama i stvaranju internetskih portala, manje ih je koje poduzimaju korake neophodne za stvaranje uvjeta koji će omogućiti istinsko otvaranje državnih podataka javnosti. Vlade nisu monolitne i iznutra se suočavaju s mnogim političkim, tehničko-financijskim, organizacijskim, kulturnim i pravnim izazovima koji otežavaju otvaranje državnih podataka javnosti. OECD prikuplja podatke o inicijativama za otvorenu vlast diljem svijeta kako bi se mogao mjeriti njihov opseg i utjecaj. Cilj je ponuditi dokaze da se javna dostupnost državnih podataka isplati i pomoći vladama da planiraju korake neophodne za izradu i primjenu inicijativa kojima će državni podaci stvarno postati dostupni i široj javnosti.

Više možete pročitati u radu Barbare Ubaldi (2013) Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives.

25.09.2013.

U srijedu 26. lipnja 2013. u Institutu za javne financije Dubravko Mihaljek iz Banke za međunarodna plaćanja (Basel) održao je predavanje na temu Svjetska privreda i ekonomska politika: pet godina nakon početka krize.

Razni dijelovi svjetske privrede oporavljaju se različitim brzinama i na različite načine od krize koja je započela u jesen 2008. Predavač se u izlaganju osvrnuo na trenutačno stanje svjetske privrede i izglede za daljnji oporavak, s posebnim naglaskom na ekonomska i financijska kretanja u Europi i izglede za inozemno financiranje privatnog i javnog sektora u novim tržišnim privredama poput Hrvatske. Analizirao je postignuća i neka aktualna pitanja ekonomske politike. Je li monetarna politika iscrpila mogućnosti podržavanja gospodarskog oporavka? Kako se gleda na uloge tečajne i makroprudencijalne politike? Koja je uloga strukturnih politika u tržištima rada, proizvoda i usluga? Kako fiskalna politika može doprinijeti postizanju snažnog, stabilnog i održivog rasta?

28.06.2013.

U Zagrebu je 16. travnja predstavljena Studija Isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj koju je za potrebe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izradio istraživački tim Instituta za javne financije.

Kratki sažetak i PPT prezentacija dostupni su na linku.

24.04.2013.

U srijedu 23. siječnja 2013. u Institutu za javne financije održano je predstavljanje rezultata istraživanja Indeks otvorenosti proračuna 2012

International Budget Partnership  iz Washingtona od 2006. godine izračunava Indeks otvorenosti proračuna temeljem opsežnog upitnika kojeg popunjavaju nezavisni stručnjaci u stotinjak zemalja obuhvaćenih istraživanjem. Istraživanje je oblikovano kako bi pružilo bolje razumijevanje trenutnog stanja i promjena otvorenosti državnih proračuna u svijetu. Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja Hrvatska je svojim građanima pružala samo dio traženih informacija o državnim prihodima i rashodima. To znači da javnost nije imala pristup svim potrebnim proračunskim informacijama, te nije mogla u potpunosti shvatiti kako državna vlast prikuplja i koristi javna sredstva. Prema zadnjem istraživanju Indeks za Hrvatsku iznosi 61 od mogućih 100 bodova, što predstavlja blago povećanje u odnosu na prethodno istraživanje iz 2010., ali i pokazuje kako se još puno može učiniti na kvaliteti i dostupnosti podataka u državnom proračunu.

Rezultate su predstavili istraživači Instituta - Katarina Ott, Ivica Urban i Mihaela Bronić, a više o najnovijim rezultatima za Hrvatsku možete pročitati u novom Aktualnom osvrtu.

23.01.2013.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u ponedjeljak, 17. prosinca, predstavljena je projektna studija Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u Europskoj uniji. Studiju je za potrebe Ministarstva izradio Institut za javne financije, a njezinu je izradu iniciralo Nacionalno vijeće za sport, najviše savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj.

Ministar Jovanović istaknuo je kako bi ova studija trebala biti temelj za uvođenje reda, za transparentniji i učinkovitiji sustav organiziranja i financiranja sporta. Cjeloviti tekst Studije te prezentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

18.12.2012.

U petak 7. prosinca 2012. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković. U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplome i medalje dobili su Mirna Dumičić i Tomislav Rizdak iz Hrvatske narodne banke za rad Determinants of Banks' Net Interest Margins in Central and Eastern Europe. Nagrada u kategoriji studentskih radova ove godine nije dodijeljena zbog nedovoljne kvalitete pristiglih radova.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2012. godine bili su Hrvoje Šimović (Ekonomski fakultet, Zagreb); Velimir Šonje (Arhivanalitika; Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb); Ivica Urban (Institut za javne financije, Zagreb); Ilija Ivan Zovko (Sveučilište u Oxfordu; Lloyds TSB, London); i Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb).

Nagrađeni rad bit će objavljen u znanstvenom časopisu Financial Theory and Practice broj 1/13. te na web stranici Zaklade.

07.12.2012.

Svjetski pokret za proračunsku transparentnost, odgovornost i transparentnost (The Global Movement for Budget Transparency, Accountability, and Transparency – BTAP) je pokret koji okuplja široki niz aktivista i organizacija koje se bave javnim financijama i proračunskom odgovornošću kako bi promicali proračunsku transparentnost, odgovornost i participaciju. Više od stotinu udruga civilnog društva iz preko pedeset država i dvanaest međunarodnih organizacija udruženo je u BTAP kako bi ostvarili ciljeve izražene u Deklaraciji iz Dar es Salaama.

Cilj je nove web stranice približiti Pokret svojim članovima i ključnim dionicima pružajući informacije o samom Pokretu i načinu na koji djeluje, aktivnostima koje se provode unutar radnih grupa, tekućim kampanjama i novostima o proračunskoj transparentnosti i odgovornosti. Web stranica služi i kao mehanizam poticanja organizacija da se pridruže Pokretu i podrže Deklaraciju iz Dar es Salaama. BTAP se može slijediti i na Twiteru.

03.12.2012.

Institut za javne financije dobio je 28. rujna 2012. priznanje Europske komisije da je učinio značajan napredak u primjeni pravila „Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača“, te mu omogućava korištenje logotipa „HR Execellence in Research“.

Priznanje označava opredijeljenost IJF-a u podupiranju europske inicijative o razvoju mobilnosti istraživača u Europi, te jasno naglašava opredjeljenje IJF-a da dodatno pojača svoje dugogodišnje napore u poboljšanju zapošljavanja, uvjeta rada i poticanju karijera istraživača. Dodijeljeno priznanje i omogućavanje korištenja logotipa „HR Execellence in Research“ na svojim mrežnim stranicama i publikacijama dodatno povećava prepoznatljivost Instituta u domaćem, a posebno Europskom znanstvenom prostoru (ERA).

01.10.2012.

Institut za javne financije 10. veljače organizirao je konferenciju Skrivena javna potrošnja: budućnost poreznih izdataka? kojoj je svrha bila na znanstveno utemeljenim istraživanjima analizirati propuštene porezne prihode (olakšice, oslobođenja, poticaje i umanjenja poreza) u odabranim zemljama okruženja, ukazati na njihove pozitivne i negativne strane, te dati preporuke u cilju njihove optimizacije i pojednostavljenja.

Kao rezultat angažmana i truda stručnjaka koji su sudjelovali na konferenciji, Institut je objavio Zbornik radova koji će zbog raznovrsnosti tema i radova prikazanih u njemu poslužiti znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti za dobivanje uvida u problematiku poreznih izdataka u Hrvatskoj i zemljama okruženja, te biti poticaj u daljnjim istraživanjima ove izuzetno osjetljive teme.

16.05.2012.

U petak 9. prosinca 2011. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković. U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplome i medalje dobili su Lei Hou i Jiarui Zhang (PhD candidates, Ludwig Maximilians University of Munich i Department of Economics, University of Munich and School of Economics) za rad Multiple finances, margins of FDI and aggregate industry productivity. U kategoriji studentskih radova nagradu od 15.000 kuna i diplomu dobio je Alen Džanić (student ekonomije, Central European University u Budimpešti) za rad Concentration of ownership and corporate performance: evidence from the Zagreb Stock Exchange.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2011. godine bili su Mario Holzner (The Vienna Institute for International Economic Studies, Beč); Ivo Krznar (Hrvatska narodna banka, Zagreb); Kristina Šorić (Ekonomski fakultet, Zagreb); Goran Vukšić (Institut za javne financije); i Katarina Ott (Institut za javne financije).

Nagrađeni radovi bit će objavljeni u časopisu Financial Theory and Practice broj 1/12. te na web stranici Zaklade i Instituta za javne financije.

Na natječaj je prijavljeno najviše radova do sada te se iz godine u godinu prijavljuje sve više radova iz inozemstva.

09.12.2011.

Institut za javne financije je u suradnji s Hrvatskim savezom zadruga objavio Poslovno-porezni vodič za zadruge u 2011. godini autora Tomice Šnajdera, Ksenije Cipek i Renate Kalčić. Sadržaj Vodiča omogućiti će svim članovima zadruga bolje razumijevanje brojnih poreznih propisa, ali i skratiti vrijeme traženja odgovora na određene financijske dvojbe s kojima se svakodnevno susreću. Namjena Vodiča je ponajprije edukativna, no može poslužiti i kao temelj za prijedloge, poboljšanja i nalaženja rješenja u trenutačno važećim poreznim i drugim propisima.

Tiskano izdanje Vodiča moguće je besplatno preuzeti u Hrvatskom savezu zadruga, Zagreb, Amruševa 8/I, a objavljen je i na njihovim mrežnim stranicama.

25.11.2011.

Institut za javne financije 8. travnja 2011. organizirao je konferenciju Hrvatski javni dug: upravljanje i izazovi razvoja tržišta. Željelo se na znanstveno utemeljenim istraživanjima analizirati održivost javnog duga, mogućnosti razvoja primarnog i sekundarnog tržišta te mogućnosti i ograničenja za poboljšanje upravljanja i transparentnosti javnog duga u Republici Hrvatskoj. 

Kao rezultat angažmana i truda stručnjaka koji su sudjelovali na konferenciji, Institut je objavio Zbornik radova koji će zbog raznovrsnih tema i kvalitetnih radova sasvim sigurno poslužiti znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti za dobivanje uvida u problematiku javnog duga u Hrvatskoj i poticati daljnje analize tema usmjerenih na razvoj financijskog tržišta.

26.10.2011.

U novoj knjizi Skrivena javna potrošnja - porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima?, Vjekoslav Bratić prikazao je ključne rezultate analize poreznih izdataka u oporezivanju dobiti u Hrvatskoj. Cilj je bio ukazati na probleme koji se zbog poreznih izdataka neminovno javljaju, te dati određene preporuke za optimizaciju i pojednostavljenje sustava izdataka u oporezivanju dobiti u Hrvatskoj.

Cijena knjige iznosi 290,00 kuna, a za studente uz predočenje indeksa odobravamo 50% popusta. Knjigu možete kupiti u Institutu za javne financije, Smičiklasova 21 ili putem webshopa.

28.09.2011.

U srijedu 6. srpnja 2011. u Institutu za javne financije održano je predavanje dr. Nevena Petrovića s Filozofskog fakulteta u Rijeci na temu „Pravednost oporezivanja – tko koliko?“. Filozofi rijetko razmatraju pitanje kakvi bi morali biti pravedni porezi. Uglavnom se prijepori vode oko toga trebaju li oni služiti redistribuciji dobara ili ne, ali argumenata o tome po kakvim bi stopama trebalo razrezati porezna davanja ima malo. Libertarijanci obično samo tvrde da stope moraju biti proporcionalne, dok egalitaristi žele progresivne. Ovo je izlaganje pokušalo iskoristiti neka filozofska oruđa da se približi barem probnom, argumentiranom odgovoru na to pitanje. Tu se prvenstveno mislilo na ideju da se raspodjela koju netko svjesno vrši mora ravnati po tzv. principu formalne pravednosti, tj. da slične slučajeve treba tretirati slično, a neslične neslično. No što je u pitanju oporezivanja relevantna sličnost? Kako se čini da tu moralne intuicije malo pomažu, poslužilo se drugim filozofskim oruđem: argumentom na temelju hipotetičkog pristanka kojeg Hayek koristi da bi opravdao tržišni sustav.

06.07.2011.

Institut za javne financije i poslovni magazin Banka organizirali su okrugli stol Razapeti između dva stupa. Na ovom petom po redu okruglom stolu u okviru projekta Analiza mirovinskog sustava naglasak je stavljen na najnovije mirovinske promjene u Mađarskoj i Poljskoj, opis poslovanja obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj te vezu između mirovinske reforme i razvoja trzišta kapitala.

Materijale s okruglog stola održanog 14. lipnja možete pronaći na internetskim stranicama Banke.

14.06.2011.

Institut za javne financije predstavio je u utorak, 14. lipnja 2011. rezultate istraživanja Indeks otvorenosti proračuna 33 hrvatska grada.

Tijekom 2010. godine Institut je mjerio transparentnost proračuna 33 hrvatska grada. Željelo se ispitati kvalitetu informacija u gradskim proračunima te istražiti otvorenost gradskih proračunskih procesa javnosti.

Indeks otvorenosti gradskih proračuna prosječno iznosi 65, što znači da su gradovi pružali 65% očekivane transparentnosti (kvalitete informacija u proračunskim dokumentima i otvorenosti gradskih proračunskog procesa javnosti). Najbolji rezultat postigao je Slavonski Brod (82), a najlošiji Šibenik (45).

Detaljnije podatke - metodologija, ankete, upitnike, rezultate po gradovima - možete pronaći na Indeks otvorenosti proračuna 33 hrvatska grada.

14.06.2011.

U okviru projekta Analiza mirovinskog sustava, Institut za javne financije i poslovni časopis Banka organizirali su okrugli stol Invalidske mirovine: jesu li Hrvati shrvani krizom ili bolešću? Osim o invalidskim mirovinama, na okruglom stolu raspravljalo se i o reformi mirovinskog sustava u Sloveniji.

Materijale s okruglog stola održanog 19. travnja možete pronaći na internetskim stranicama Banke.

20.04.2011.

Institut za javne financije je u petak, 8. travnja, organizirao konferenciju Hrvatski javni dug: upravljanje i izazovi razvoja tržišta. Cilj je konferencije bio potaknuti argumentirane rasprave o javnom dugu, ukazati na potrebu razvoja transparentnog tržišta i dobrih praksi razboritog upravljanja javnim dugom, te potaknuti Vladu, Sabor i javnost da shvate značaj javnog duga za dugoročni razvoj, održivost i stabilnost hrvatskog financijskog sustava koji će utjecati i na razvoj, održivost i stabilnost čitavog gospodarskog sustava.

Konferencija je potaknuta objavom knjige Ante Baje, Marka Primorca i Ane Andabaka Badurina Javni dug: upravljanje i izazovi razvoja tržišta, Institut za javne financije, 2011.

09.04.2011.

U okviru projekta Analiza mirovinskog sustava, Institut za javne financije i poslovni časopis Banka organizirali su treći okrugli stol s naslovom "I umirovljenici traže posao". Kroz četiri prezentacije obrađene su sljedeće teme: 1) Angažman starijih osoba u svijetu rada; 2) Produljenje radnog vijeka i stavovi poslodavaca o starijim radnicima; 3) Potiču li neoporezive otpremnine prerano umirovljenje?; 4) Kontroverze važećeg sustava oporezivanja mirovina.

Materijale s okruglog stola održanog 17. ožujka možete pronaći na internetskim stranicama Banke.

17.03.2011.

U sklopu projekta Analiza mirovinskog sustava, Institut za javne financije i poslovni časopis Banka organizirali su drugi okrugli stol s temom "Penzioneri i "penzioneri": Tko se sve ukrcao u 1. stup mirovinskog osiguranja".

Materijale s okruglog stola održanog 16. veljače možete pronaći na internetskim stranicama Banke

16.02.2011.

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2011. godinu. Radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku predaju se najkasnije do 1. lipnja 2011.

Na natječaj se prijavljuju znanstveni i stručni radovi s područja ekonomike javnog sektora. Također se prihvaćaju primijenjeni i teoretski istraživački radovi usmjereni na širi skup ekonomskih tema kao što su ekonomski rast i razvoj, uloga institucija, tranzicija prema tržišnom gospodarstvu i europske integracije. Empirijska bi analiza trebala biti povezana s iskustvima zemalja središnje, istočne te jugoistočne Europe, ali ne mora biti i ograničena na njih. Posebno vrijednima smatrat će se radovi ekonomske, pravne i institucionalne tematike važne za razvoj Hrvatske.

Detaljne kriterije i informacije vezane uz natječaj, saznajte na web stranici Zaklade Hanžeković.

26.01.2011.

Institut za javne financije i poslovni magazin Banka pokrenuli su projekt Analiza mirovinskog sustava. Projekt je zamišljen kao podrška stvaranju održivog mirovinskog sustava u Hrvatskoj. Prvi okrugli stol na temu "Problemi i perspektive mirovinskog sustava" održan je 19. siječnja, a videopriloge i prezentacije možete pogledati na internetskoj stranici časopisa Banka.

24.01.2011.
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića