Tražilica
 
 
Arhiva
 

Od 3. do 5. svibnja 2017. u Institutu za javne financije održan je edukacijski seminar „Labour Supply Modelling Based on the Theory of Discrete Choice“ (Modeliranje ponude rada na temelju teorije diskretnog izbora). Seminar je organiziran u suradnji s institutom Oslo Fiscal Studies (Sveučilište u Oslu), a predavač je bio prof. John K. Dagsvik (Statistics Norway i Oslo Fiscal Studies). Modeli ponude rada simuliraju promjene u ponudi radne snage koje nastaju kao rezultat promjena poreza i socijalnih naknada, plaće po satu te različitih socio-demografskih čimbenika. Spomenuti modeli sve se više upotrebljavaju u ex ante analizi utjecaja različitih reformi na ponudu radne snage.

Sudionici seminara upoznati su s tradicionalnim statičkim modelima ponude rada, elementima teorije diskretnog izbora te s modelima ponude rada koji se temelje na teoriji diskretnog izbora. Nadalje, prikazani su razni primjeri primjene modela ponude rada, a pružen je i detaljan pregled literature u ovom području.

Edukacijski seminar organiziran je u okviru projekta Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj koji provodi Institut za javne financije uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2014-09-4096).

09.05.2017.

U petak 4. studenoga 2016. u Novinarskom domu održan je okrugli stol Reforme socijalnih naknada i poreza: austrijska i slovenska iskustva u primjeni mikrosimulacijskih modela, na kojem su predavanja održali Vesna Mastela Bužan (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku), Mitja Čok (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani), Michael Fuchs (European Centre for Social Welfare Policy and Research, Beč) te Ivica Urban (Institut za javne financije).

Okrugli stol održan je u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj koji provodi Institut za javne financije uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost (projekt UIP-2014-09-4096).

Na okruglom stolu predstavljena su iskustva istraživača iz Austrije i Slovenije koji su, koristeći mikrosimulacijske modele, pružali podršku tijelima javne uprave u analizi postojećih i osmišljavanju novih politika. Razmotrene su i mogućnosti korištenja spomenutih modela u Hrvatskoj. Dodatne informacije o okruglom stolu bit će dostupne na internet stranici projekta.

05.12.2016.

Dubravko Mihaljek, voditelj Odjela za globalne makroekonomske analize u Banci za međunarodna poravnanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 20. rujna 2016. predavanje na temu Svjetska privreda i niska inflacija.

Predavač je naglasak stavio na činjenicu da se svjetska privreda pokazala neočekivano otpornom na niz poremećaja tijekom protekle godine, no da je usprkos umjerenom jačanju ekonomske aktivnosti i nadalje vrlo ekspanzivnoj monetarnoj politici, inflacija ostala vrlo niska. Stoga je pojasnio glavne uzroke niske inflacije, njene posljedice za ekonomiju i monetarnu politiku, mogućnosti preispitivanja numeričkih inflacijskih ciljeva, te teoretske i empirijske temelje na kojima se zasniva koncept ciljane inflacije.

20.09.2016.

U četvrtak 18. veljače 2016. u Institutu za javne financije održan je okrugli stol "Application of Microsimulation Models in the Analysis of Taxes and Social Benefits in Croatia" (Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj), na kojem je predstavljen istoimeni projekt koji provode istraživači Instituta za javne financije, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2014-09-4096). Na okruglom stolu govorili su Holly Sutherland i Chrysa Leventi iz Institute for Social and Economic Research, Essex, te Slavko Bezeredi i Ivica Urban iz Instituta za javne financije.

Mikrosimulacijski modeli fiskalnog sustava simuliraju socijalne naknade, poreze i doprinose za socijalno osiguranje. Njima se unaprijed utvrđuju učinci promjena fiskalnih instrumenata na raspodjelu raspoloživog dohotka, poticaje za rad te proračunske prihode i rashode. Dok su u zemljama Europske unije jedno od glavnih analitičkih sredstava u akademskoj i policy analizi, u Hrvatskoj još nisu sustavno izrađivani i korišteni.

Na okruglom stolu predstavljeni su sadržaj i ciljevi Projekta. Bilo je dosta govora o EUROMOD-u – mikrosimulacijskom modelu poreza i socijalnih naknada za cijelu Europsku uniju. Od siječnja 2016. EUROMOD po prvi puta uključuje i Hrvatsku, a u izradi hrvatskoga modula sudjeluju istraživači Instituta za javne financije. Informacije o Projektu predstavljene su i u Newsletteru Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj.

18.02.2016.

Dubravko Mihaljek, voditelj Odjela za globalne makroekonomske analize u Banci za međunarodna poravnanja u Baselu, održao je u Institutu za javne financije 8. srpnja 2015. predavanje na temu Svjetska privreda na putu oporavka?

Glavni zaključak Mihaljekova izlaganja je da se svjetska privreda dobro oporavlja pri čemu jača uloga razvijenih zemalja (EU-a, SAD-a i Japana) u rastu svjetskog gospodarstva, dok je doprinos tržišta u nastajanju (osim Kine i Japana) globalnom rastu, nešto umanjen. Također, srednja Europa se dobro oporavlja zahvaljujući oporavku Europske unije.
 

09.07.2015.

Institut za javne financije predstavio je 17. lipnja 2015. rezultate velikog istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica. Po prvi puta je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj. Premda se otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica s vremenom poboljšava, stanje je i dalje daleko od zadovoljavajućeg.

Jedina od 428 općina koja je objavila sve tražene proračunske dokumente je Viškovo. Županije ocijenjene najvišom ocjenom su Brodsko-posavska, Krapinsko-zagorska, Šibensko-kninska, Varaždinska i Zadarska. Gradovi s najvišom ocjenom su Buzet, Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik, Koprivnica, Opatija, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Vodice i Zagreb. Institut je dodijelio posebna priznanja najbolje ocijenjenim lokalnim jedinicama.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svakoj lokalnoj jedinici.

Detaljna analiza istraživanja objavljena je u Newsletteru Otvorenost proračuna županija, gradova i općina: studeni 2014. – ožujak 2015.

19.06.2015.

U srijedu 25. ožujka 2015. u Institutu za javne financije, predavanje je održao Robert Sonora (School of Business Administration, Fort Lewis College, Durango, Colorado) na temu Public debt and economic growth: new evidence.

Jedna od ključnih pretpostavki većine dosadašnjih studija je da visoki javni dug uzrokuje niži gospodarski rast, ali ne i obrnuto. Sonora, međutim, ukazuje da je vremenska uzročna veza dvosmjerna te upozorava na rezultate procjene u mnogim ranijim istraživanjima koja su ignorirala ulogu učinka feedbacka. Tezu je provjerio testom robusnosti procijenjenog praga odnosa javnog duga i rasta BDP-a koristeći razne dinamičke panel metode i podatke koji se koristi za rješavanje pitanja učinaka endogenosti, feedbacka i pomoći. Glavni zaključak je da ne postoji apsolutni prag koji vrijedi za sve zemlje i u svakom razdoblju, no to ne znači da pojedine zemlje nemaju vlastite pragove.

25.03.2015.

U srijedu 21. siječnja 2015. u Institutu za javne financije održano je predavanje Daniele Pirvu s Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Pitestiju na temu The access of social enterprises to the public procurement market in Romania: current challenges.

Sustav javne nabave u Rumunjskoj postaje sve značajniji u kontekstu usklađivanja s propisima EU-a i povećanja javne potrošnje kroz apsorpciju europskih kohezijskih i strukturnih fondova. Daniela Pirvu je istražila razdoblje od 2008-13. te analizirala i definirala značajke javne nabave u Rumunjskoj. Utvrdila je da su javna poduzeća aktivni sudionici u društveno značajnim područjima kao što su socijalna zaštita, socijalne usluge, zdravstvo, lokalne usluge, obrazovanje i osposobljavanje, kultura, sport i rekreacija. Unapređenja u sustavu javne nabave mogu se koristiti za poticanje javnih poduzeća, omogućujući im da bolje funkcioniraju u konkurentnom i učinkovitom okruženju. Aktivnosti javnih poduzeća mogu se značajno unaprijediti ukoliko im se kroz sustav javne nabave omogući pristup posebnim vrstama ugovora i postupaka.

21.01.2015.

U petak 5. prosinca 2014. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković.

U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplome i medalje dobili su Miljana Valdec i Jurica Zrnc iz Hrvatske narodne banke za rad "The direction of causality between exports and firm performance: microeconomic evidence from Croatia using the matching approach". Nagrada u studentskoj kategoriji ove godine nije dodijeljena zbog nedovoljne kvalitete pristiglih radova.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2014. godine bili su Vjekoslav Bratić (Institut za javne financije, Zagreb); Dubravka Jurlina Alibegović (Ekonomski institut Zagreb); Evan Kraft (American University, Washington D.C.); Dubravko Mihaljek (Bank for International Settlements, Basel) i Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb).

Nagrađeni rad bit će objavljen u znanstvenom časopisu Financial Theory and Practice broj 1/15 te na web stranici Zaklade.

05.12.2014.

Ove godine obilježavamo 20. obljetnicu prve velike porezne reforme u Hrvatskoj stoga su Institut za javne financije, Ekonomski fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Rijeka organizirali međunarodnu znanstvenu konferenciju Tax Reforms: Experiences and Perspectives (Porezne reforme: iskustva i izgledi). Cilj je konferencije bio usporediti i prenijeti iskustava poreznih reformi zemalja regije i bivših tranzicijskih gospodarstava, a sadašnjih država članica EU.

Konferencija je okupila ugledne znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske i svijeta, pretežno iz bivših tranzicijskih zemalja, danas novih članica EU, kao i zemalja regije (BiH, Srbije, Makedonije). Pozvana predavanja održali su Gaëtan J. A. Nicodème (Europska komisija, Bruxelles), Sijbren Cnossen (Maastricht University i Erasmus University, Rotterdam) te Michael Keen (IMF, Washington).

Priopćenje za javnost dostupno je ovdje.

01.07.2014.

U utorak 8. travnja 2014. u Institutu za javne financije održano je predavanje Velibora Mačkića s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na temu Politička ekonomija fiskalne politike.

Od ulaska u novo tisućljeće ekonomski rezultati u Hrvatskoj mogu se jasno podijeliti na dva razdoblja obzirom na kretanje stope BDP-a i nezaposlenosti. Neovisno o tome, konstantu u čitavom periodu predstavljaju proračunski deficiti svih jedinica vlasti: nacionalne, regionalne i lokalne. Predavač je ukazao na politička ograničenja kao potencijalna objašnjenja navedenih fenomena. Predstavio je postojeće polit-ekonomske modele s posebnim naglaskom na modele političko-proračunskih ciklusa dok se u empirijskom dijelu izlaganja osvrnuo na rezultate istraživanja na županijskoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj, u razdoblju 2002-11. Cilj je bio odgovoriti na sljedeća pitanja: Postoje li političko-proračunski ciklusi u županijama i najvećim hrvatskim gradovima? Kojem teorijskom modelu oni odgovaraju? Rastu li proračunski rashodi u izbornim godinama, ako su nositelji izvršne vlasti na središnjoj i regionalnoj/lokalnoj razini iz iste stranke?

Predavanje se temeljilo na radu Political budget cycles at the municipal level in Croatia objavljenom u časopisu Financial Theory and Practice. Na webu je dostupna i verzija na hrvatskom jeziku Političko-proračunski ciklusi na uzorku hrvatskih gradova. Rad je i osvoji nagradu Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković za najbolji rad u redovitoj kategoriji u 2013. godini.

09.04.2014.

U ponedjeljak 17. ožujka 2014. u Institutu za javne financije gostovao je prof. Rajeev K. Goel (Illinois State University, Department of Economics) održavši zainteresiranima predavanje na temu Effectiveness of Whistleblower Laws in Combating Corruption.

Zakoni o zviždačima postaju važan upravljački alat i u javnom i u privatnom sektoru. Kako bi se ispitala djelotvornost zakona o zviždačima i svijesti o njihovom značaju, predstavljena je studija koja stvara jedinstvenu internetsku mjeru svijesti o zakonima i odredbama o zviždačima, s naglaskom na primjeru američkih saveznih država. Stavljanjem analize u okvire opsežne literature o korupciji, rezultati pokazuju da viši stupanj svijesti o značaju zviždača rezultira većim prokazivanjem korupcije. Čini se da je prisutnost informacija o zakonima o zviždačima na Internetu učinkovitija u prokazivanju korupcije nego količina i kvaliteta samih zakona.

17.03.2014.

U četvrtak 19. prosinca 2013. u Institutu za javne financije održano je predavanje znanstvenog suradnika Instituta Gorana Vukšića na temu Utjecaj krize na zaposlenost i karakteristike zaposlenosti u Hrvatskoj.

Aktualna ekonomska kriza dovela je mnoga privatna poduzeća, ali i poduzeća u državnom vlasništvu te druge javne institucije, u situaciju da moraju rezati troškove. Mnoga od njih smanjuju zaposlenost i/ili plaće zaposlenika. Uz ove negativne posljedice, moguće su promjene i drugih karakteristika zaposlenosti kao što su zaposlenost s punim i nepunim radnim vremenom, zaposlenost na neodređeno i određeno vrijeme, broj sati rada, itd. Ove promjene mogu biti različite za razne grupe zaposlenika, ovisno o spolu, starosti i stupnju obrazovanja. Također, moguće su i razlike ovisne o vrsti vlasništva poduzeća.

Istraživanje je provedeno uz potporu Zaklade Friedrich Ebert, a cilj je bio analizirati kretanja i karakteristike zaposlenosti, koristeći sektorske podatke za Hrvatsku između 2009. i 2012. godine.

27.12.2013.

U petak 29. studenog 2013. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković.

U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplomu i medalju dobio je Velibor Mačkić, znanstveni novak s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za rad Političko-proračunski ciklusi na uzorku hrvatskih gradova. U kategoriji studentskih radova nagradu od 15.000 kuna i diplomu dobila je Bruna Škarica, studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za rad Determinants of Non-Performing Loans in Central and Eastern European Countries.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2013. godine bili su Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb); Dražen Derado (Ekonomski fakultet, Split); Primož Dolenc (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Koper); Zrinka Živković Matijević (Raiffeisenbank Austria, Zagreb) i Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb).

Nagrađeni radovi objavljeni su u znanstvenom časopisu Financial Theory and Practice broj 1/14. te na web stranici Zaklade.

13.12.2013.

U petak 18. listopada 2013. u Institutu za javne financije prof. dr. Igor Masten s Ekonomskog fakulteta u Ljubljani predstavio je rad Structural FECM: Cointegration in large-scale structrual FAVAR models. Zajedno s koautorima (Anindya Banerjee i Massimiliano Marcellino), prof. Masten razvio je strukturni faktorski-proširen model korekcije pogreške (factor-augmented error-correction model, odnosno FECM), pokazao njegove prednosti u odnosu na FAVAR (faktorski-proširen vektorski autoregresivni model) i testirao na mjesečnim podacima za SAD u razdoblju od 1959. do 2003. kao i putem Monte Carlo simulacije.Više o navedenoj temi možete pročitati u članku.

21.10.2013.

U srijedu 25. rujna 2013. u Institutu za javne financije gostovao je Edwin Lau (OECD, Pariz) održavši zainteresiranima iz znanstvenih institucija, javne uprave i civilnog društva predavanje na temu OECD work on Open Government Data.

Zemlje OECD-a, a i brojne druge zemlje sve više si kao politički cilj i opredjeljenje postavljaju otvaranje, odnosno dostupnost državnih podataka široj javnosti. Cilj je atraktivan jer javna dostupnost državnih podataka implicira mogućnost poticanja gospodarskog rasta i poboljšanja javnih usluga, kao i poticanja transparentnosti i odgovornosti vlasti. Dok su mnoge vlade brze u političkim odlukama i stvaranju internetskih portala, manje ih je koje poduzimaju korake neophodne za stvaranje uvjeta koji će omogućiti istinsko otvaranje državnih podataka javnosti. Vlade nisu monolitne i iznutra se suočavaju s mnogim političkim, tehničko-financijskim, organizacijskim, kulturnim i pravnim izazovima koji otežavaju otvaranje državnih podataka javnosti. OECD prikuplja podatke o inicijativama za otvorenu vlast diljem svijeta kako bi se mogao mjeriti njihov opseg i utjecaj. Cilj je ponuditi dokaze da se javna dostupnost državnih podataka isplati i pomoći vladama da planiraju korake neophodne za izradu i primjenu inicijativa kojima će državni podaci stvarno postati dostupni i široj javnosti.

Više možete pročitati u radu Barbare Ubaldi (2013) Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives.

25.09.2013.

U srijedu 26. lipnja 2013. u Institutu za javne financije Dubravko Mihaljek iz Banke za međunarodna plaćanja (Basel) održao je predavanje na temu Svjetska privreda i ekonomska politika: pet godina nakon početka krize.

Razni dijelovi svjetske privrede oporavljaju se različitim brzinama i na različite načine od krize koja je započela u jesen 2008. Predavač se u izlaganju osvrnuo na trenutačno stanje svjetske privrede i izglede za daljnji oporavak, s posebnim naglaskom na ekonomska i financijska kretanja u Europi i izglede za inozemno financiranje privatnog i javnog sektora u novim tržišnim privredama poput Hrvatske. Analizirao je postignuća i neka aktualna pitanja ekonomske politike. Je li monetarna politika iscrpila mogućnosti podržavanja gospodarskog oporavka? Kako se gleda na uloge tečajne i makroprudencijalne politike? Koja je uloga strukturnih politika u tržištima rada, proizvoda i usluga? Kako fiskalna politika može doprinijeti postizanju snažnog, stabilnog i održivog rasta?

28.06.2013.

U Zagrebu je 16. travnja predstavljena Studija Isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj koju je za potrebe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izradio istraživački tim Instituta za javne financije.

Kratki sažetak i PPT prezentacija dostupni su na linku.

24.04.2013.

U srijedu 23. siječnja 2013. u Institutu za javne financije održano je predstavljanje rezultata istraživanja Indeks otvorenosti proračuna 2012

International Budget Partnership  iz Washingtona od 2006. godine izračunava Indeks otvorenosti proračuna temeljem opsežnog upitnika kojeg popunjavaju nezavisni stručnjaci u stotinjak zemalja obuhvaćenih istraživanjem. Istraživanje je oblikovano kako bi pružilo bolje razumijevanje trenutnog stanja i promjena otvorenosti državnih proračuna u svijetu. Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja Hrvatska je svojim građanima pružala samo dio traženih informacija o državnim prihodima i rashodima. To znači da javnost nije imala pristup svim potrebnim proračunskim informacijama, te nije mogla u potpunosti shvatiti kako državna vlast prikuplja i koristi javna sredstva. Prema zadnjem istraživanju Indeks za Hrvatsku iznosi 61 od mogućih 100 bodova, što predstavlja blago povećanje u odnosu na prethodno istraživanje iz 2010., ali i pokazuje kako se još puno može učiniti na kvaliteti i dostupnosti podataka u državnom proračunu.

Rezultate su predstavili istraživači Instituta - Katarina Ott, Ivica Urban i Mihaela Bronić, a više o najnovijim rezultatima za Hrvatsku možete pročitati u novom Aktualnom osvrtu.

23.01.2013.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u ponedjeljak, 17. prosinca, predstavljena je projektna studija Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u Europskoj uniji. Studiju je za potrebe Ministarstva izradio Institut za javne financije, a njezinu je izradu iniciralo Nacionalno vijeće za sport, najviše savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj.

Ministar Jovanović istaknuo je kako bi ova studija trebala biti temelj za uvođenje reda, za transparentniji i učinkovitiji sustav organiziranja i financiranja sporta. Cjeloviti tekst Studije te prezentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

18.12.2012.

U petak 7. prosinca 2012. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković. U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplome i medalje dobili su Mirna Dumičić i Tomislav Rizdak iz Hrvatske narodne banke za rad Determinants of Banks' Net Interest Margins in Central and Eastern Europe. Nagrada u kategoriji studentskih radova ove godine nije dodijeljena zbog nedovoljne kvalitete pristiglih radova.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2012. godine bili su Hrvoje Šimović (Ekonomski fakultet, Zagreb); Velimir Šonje (Arhivanalitika; Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb); Ivica Urban (Institut za javne financije, Zagreb); Ilija Ivan Zovko (Sveučilište u Oxfordu; Lloyds TSB, London); i Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb).

Nagrađeni rad bit će objavljen u znanstvenom časopisu Financial Theory and Practice broj 1/13. te na web stranici Zaklade.

07.12.2012.

Svjetski pokret za proračunsku transparentnost, odgovornost i transparentnost (The Global Movement for Budget Transparency, Accountability, and Transparency – BTAP) je pokret koji okuplja široki niz aktivista i organizacija koje se bave javnim financijama i proračunskom odgovornošću kako bi promicali proračunsku transparentnost, odgovornost i participaciju. Više od stotinu udruga civilnog društva iz preko pedeset država i dvanaest međunarodnih organizacija udruženo je u BTAP kako bi ostvarili ciljeve izražene u Deklaraciji iz Dar es Salaama.

Cilj je nove web stranice približiti Pokret svojim članovima i ključnim dionicima pružajući informacije o samom Pokretu i načinu na koji djeluje, aktivnostima koje se provode unutar radnih grupa, tekućim kampanjama i novostima o proračunskoj transparentnosti i odgovornosti. Web stranica služi i kao mehanizam poticanja organizacija da se pridruže Pokretu i podrže Deklaraciju iz Dar es Salaama. BTAP se može slijediti i na Twiteru.

03.12.2012.

Institut za javne financije dobio je 28. rujna 2012. priznanje Europske komisije da je učinio značajan napredak u primjeni pravila „Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača“, te mu omogućava korištenje logotipa „HR Execellence in Research“.

Priznanje označava opredijeljenost IJF-a u podupiranju europske inicijative o razvoju mobilnosti istraživača u Europi, te jasno naglašava opredjeljenje IJF-a da dodatno pojača svoje dugogodišnje napore u poboljšanju zapošljavanja, uvjeta rada i poticanju karijera istraživača. Dodijeljeno priznanje i omogućavanje korištenja logotipa „HR Execellence in Research“ na svojim mrežnim stranicama i publikacijama dodatno povećava prepoznatljivost Instituta u domaćem, a posebno Europskom znanstvenom prostoru (ERA).

01.10.2012.

Institut za javne financije 10. veljače organizirao je konferenciju Skrivena javna potrošnja: budućnost poreznih izdataka? kojoj je svrha bila na znanstveno utemeljenim istraživanjima analizirati propuštene porezne prihode (olakšice, oslobođenja, poticaje i umanjenja poreza) u odabranim zemljama okruženja, ukazati na njihove pozitivne i negativne strane, te dati preporuke u cilju njihove optimizacije i pojednostavljenja.

Kao rezultat angažmana i truda stručnjaka koji su sudjelovali na konferenciji, Institut je objavio Zbornik radova koji će zbog raznovrsnosti tema i radova prikazanih u njemu poslužiti znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti za dobivanje uvida u problematiku poreznih izdataka u Hrvatskoj i zemljama okruženja, te biti poticaj u daljnjim istraživanjima ove izuzetno osjetljive teme.

16.05.2012.

U petak 9. prosinca 2011. godine održana je svečana dodjela godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković. U kategoriji redovitih radova nagradu od 50.000 kuna, diplome i medalje dobili su Lei Hou i Jiarui Zhang (PhD candidates, Ludwig Maximilians University of Munich i Department of Economics, University of Munich and School of Economics) za rad Multiple finances, margins of FDI and aggregate industry productivity. U kategoriji studentskih radova nagradu od 15.000 kuna i diplomu dobio je Alen Džanić (student ekonomije, Central European University u Budimpešti) za rad Concentration of ownership and corporate performance: evidence from the Zagreb Stock Exchange.

Članovi odbora za dodjelu nagrade 2011. godine bili su Mario Holzner (The Vienna Institute for International Economic Studies, Beč); Ivo Krznar (Hrvatska narodna banka, Zagreb); Kristina Šorić (Ekonomski fakultet, Zagreb); Goran Vukšić (Institut za javne financije); i Katarina Ott (Institut za javne financije).

Nagrađeni radovi bit će objavljeni u časopisu Financial Theory and Practice broj 1/12. te na web stranici Zaklade i Instituta za javne financije.

Na natječaj je prijavljeno najviše radova do sada te se iz godine u godinu prijavljuje sve više radova iz inozemstva.

09.12.2011.

Institut za javne financije je u suradnji s Hrvatskim savezom zadruga objavio Poslovno-porezni vodič za zadruge u 2011. godini autora Tomice Šnajdera, Ksenije Cipek i Renate Kalčić. Sadržaj Vodiča omogućiti će svim članovima zadruga bolje razumijevanje brojnih poreznih propisa, ali i skratiti vrijeme traženja odgovora na određene financijske dvojbe s kojima se svakodnevno susreću. Namjena Vodiča je ponajprije edukativna, no može poslužiti i kao temelj za prijedloge, poboljšanja i nalaženja rješenja u trenutačno važećim poreznim i drugim propisima.

Tiskano izdanje Vodiča moguće je besplatno preuzeti u Hrvatskom savezu zadruga, Zagreb, Amruševa 8/I, a objavljen je i na njihovim mrežnim stranicama.

25.11.2011.

Institut za javne financije 8. travnja 2011. organizirao je konferenciju Hrvatski javni dug: upravljanje i izazovi razvoja tržišta. Željelo se na znanstveno utemeljenim istraživanjima analizirati održivost javnog duga, mogućnosti razvoja primarnog i sekundarnog tržišta te mogućnosti i ograničenja za poboljšanje upravljanja i transparentnosti javnog duga u Republici Hrvatskoj. 

Kao rezultat angažmana i truda stručnjaka koji su sudjelovali na konferenciji, Institut je objavio Zbornik radova koji će zbog raznovrsnih tema i kvalitetnih radova sasvim sigurno poslužiti znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti za dobivanje uvida u problematiku javnog duga u Hrvatskoj i poticati daljnje analize tema usmjerenih na razvoj financijskog tržišta.

26.10.2011.

U novoj knjizi Skrivena javna potrošnja - porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima?, Vjekoslav Bratić prikazao je ključne rezultate analize poreznih izdataka u oporezivanju dobiti u Hrvatskoj. Cilj je bio ukazati na probleme koji se zbog poreznih izdataka neminovno javljaju, te dati određene preporuke za optimizaciju i pojednostavljenje sustava izdataka u oporezivanju dobiti u Hrvatskoj.

Cijena knjige iznosi 290,00 kuna, a za studente uz predočenje indeksa odobravamo 50% popusta. Knjigu možete kupiti u Institutu za javne financije, Smičiklasova 21 ili putem webshopa.

28.09.2011.

U srijedu 6. srpnja 2011. u Institutu za javne financije održano je predavanje dr. Nevena Petrovića s Filozofskog fakulteta u Rijeci na temu „Pravednost oporezivanja – tko koliko?“. Filozofi rijetko razmatraju pitanje kakvi bi morali biti pravedni porezi. Uglavnom se prijepori vode oko toga trebaju li oni služiti redistribuciji dobara ili ne, ali argumenata o tome po kakvim bi stopama trebalo razrezati porezna davanja ima malo. Libertarijanci obično samo tvrde da stope moraju biti proporcionalne, dok egalitaristi žele progresivne. Ovo je izlaganje pokušalo iskoristiti neka filozofska oruđa da se približi barem probnom, argumentiranom odgovoru na to pitanje. Tu se prvenstveno mislilo na ideju da se raspodjela koju netko svjesno vrši mora ravnati po tzv. principu formalne pravednosti, tj. da slične slučajeve treba tretirati slično, a neslične neslično. No što je u pitanju oporezivanja relevantna sličnost? Kako se čini da tu moralne intuicije malo pomažu, poslužilo se drugim filozofskim oruđem: argumentom na temelju hipotetičkog pristanka kojeg Hayek koristi da bi opravdao tržišni sustav.

06.07.2011.

Institut za javne financije i poslovni magazin Banka organizirali su okrugli stol Razapeti između dva stupa. Na ovom petom po redu okruglom stolu u okviru projekta Analiza mirovinskog sustava naglasak je stavljen na najnovije mirovinske promjene u Mađarskoj i Poljskoj, opis poslovanja obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj te vezu između mirovinske reforme i razvoja trzišta kapitala.

Materijale s okruglog stola održanog 14. lipnja možete pronaći na internetskim stranicama Banke.

14.06.2011.

Institut za javne financije predstavio je u utorak, 14. lipnja 2011. rezultate istraživanja Indeks otvorenosti proračuna 33 hrvatska grada.

Tijekom 2010. godine Institut je mjerio transparentnost proračuna 33 hrvatska grada. Željelo se ispitati kvalitetu informacija u gradskim proračunima te istražiti otvorenost gradskih proračunskih procesa javnosti.

Indeks otvorenosti gradskih proračuna prosječno iznosi 65, što znači da su gradovi pružali 65% očekivane transparentnosti (kvalitete informacija u proračunskim dokumentima i otvorenosti gradskih proračunskog procesa javnosti). Najbolji rezultat postigao je Slavonski Brod (82), a najlošiji Šibenik (45).

Detaljnije podatke - metodologija, ankete, upitnike, rezultate po gradovima - možete pronaći na Indeks otvorenosti proračuna 33 hrvatska grada.

14.06.2011.

U okviru projekta Analiza mirovinskog sustava, Institut za javne financije i poslovni časopis Banka organizirali su okrugli stol Invalidske mirovine: jesu li Hrvati shrvani krizom ili bolešću? Osim o invalidskim mirovinama, na okruglom stolu raspravljalo se i o reformi mirovinskog sustava u Sloveniji.

Materijale s okruglog stola održanog 19. travnja možete pronaći na internetskim stranicama Banke.

20.04.2011.

Institut za javne financije je u petak, 8. travnja, organizirao konferenciju Hrvatski javni dug: upravljanje i izazovi razvoja tržišta. Cilj je konferencije bio potaknuti argumentirane rasprave o javnom dugu, ukazati na potrebu razvoja transparentnog tržišta i dobrih praksi razboritog upravljanja javnim dugom, te potaknuti Vladu, Sabor i javnost da shvate značaj javnog duga za dugoročni razvoj, održivost i stabilnost hrvatskog financijskog sustava koji će utjecati i na razvoj, održivost i stabilnost čitavog gospodarskog sustava.

Konferencija je potaknuta objavom knjige Ante Baje, Marka Primorca i Ane Andabaka Badurina Javni dug: upravljanje i izazovi razvoja tržišta, Institut za javne financije, 2011.

09.04.2011.

U okviru projekta Analiza mirovinskog sustava, Institut za javne financije i poslovni časopis Banka organizirali su treći okrugli stol s naslovom "I umirovljenici traže posao". Kroz četiri prezentacije obrađene su sljedeće teme: 1) Angažman starijih osoba u svijetu rada; 2) Produljenje radnog vijeka i stavovi poslodavaca o starijim radnicima; 3) Potiču li neoporezive otpremnine prerano umirovljenje?; 4) Kontroverze važećeg sustava oporezivanja mirovina.

Materijale s okruglog stola održanog 17. ožujka možete pronaći na internetskim stranicama Banke.

17.03.2011.

U sklopu projekta Analiza mirovinskog sustava, Institut za javne financije i poslovni časopis Banka organizirali su drugi okrugli stol s temom "Penzioneri i "penzioneri": Tko se sve ukrcao u 1. stup mirovinskog osiguranja".

Materijale s okruglog stola održanog 16. veljače možete pronaći na internetskim stranicama Banke

16.02.2011.

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2011. godinu. Radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku predaju se najkasnije do 1. lipnja 2011.

Na natječaj se prijavljuju znanstveni i stručni radovi s područja ekonomike javnog sektora. Također se prihvaćaju primijenjeni i teoretski istraživački radovi usmjereni na širi skup ekonomskih tema kao što su ekonomski rast i razvoj, uloga institucija, tranzicija prema tržišnom gospodarstvu i europske integracije. Empirijska bi analiza trebala biti povezana s iskustvima zemalja središnje, istočne te jugoistočne Europe, ali ne mora biti i ograničena na njih. Posebno vrijednima smatrat će se radovi ekonomske, pravne i institucionalne tematike važne za razvoj Hrvatske.

Detaljne kriterije i informacije vezane uz natječaj, saznajte na web stranici Zaklade Hanžeković.

26.01.2011.

Institut za javne financije i poslovni magazin Banka pokrenuli su projekt Analiza mirovinskog sustava. Projekt je zamišljen kao podrška stvaranju održivog mirovinskog sustava u Hrvatskoj. Prvi okrugli stol na temu "Problemi i perspektive mirovinskog sustava" održan je 19. siječnja, a videopriloge i prezentacije možete pogledati na internetskoj stranici časopisa Banka.

24.01.2011.
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića