Tražilica
 
 
Djelatnici :: Istraživači :: dr. sc. Ivica Urban
 
Kontakt:

E-mail: ivica.urban@ijf.hr
Telefon: +385 1 4886 454

Zvanje: znanstveni suradnik            

Obrazovanje:

2010. doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani
2006. magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2002. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Profesionalno iskustvo:

2002. Institut za javne financije

Područje interesa:

redistributivni učinci poreza i socijalnih naknada, mikrosimulacije

Odabrana bibliografija:

  • Impact of Taxes and Benefits on Inequality among Groups of Income Units. Review of Income and Wealth, 62(1), 120-144
  • Contributions of taxes and benefits to vertical and horizontal effects. Social Choice and Welfare, 42(3), 619-645, 2014.
  • Implementation Issues in the Duclos-Jalbert-Araar Decomposition of Redistributive Effect. Public Finance Review, 40(1), 120-142, 2013.

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Popis radova u IDEAS RePEc-u

 
Download dokumenata:
(veličina: 14 kb)         Životopis - Ivica Urban (veličina: 181 kb)
 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija