Tražilica
 
 
Djelatnici :: Istraživači
 
U Institutu je zaposleno 13 istraživača. U znanstvena zvanja izabrano je 8 znanstvenika, od čega 2 znanstvena savjetnika u trajnom zvanju, 1 znanstveni savjetnik, 3 viših znanstvenih suradnika i 2 znanstvena suradnika. Na istraživanjima sudjeluju i stručna savjetnica, stručni suradnik, poslijedoktorand te dvoje asistenata.

Istraživači sudjeluju u izradi znanstvenih i stručnih projekata. Redovito održavaju konzultacije s predstavnicima europskih i svjetskih financijskih institucija. Članovi su brojnih povjerenstava, radnih i savjetodavnih tijela Vlade, Sabora, ministarstava i agencija.

Osim navedenog, istraživači Instituta sudjeluju u izvođenju nastave na hrvatskim sveučilištima te aktivno posjećuju znanstvene skupove i konferencije. Autori su brojnih znanstvenih članaka u časopisima koji se referiraju u najvažnijim svjetskim bazama citiranosti.

 
 
 
Na vaše računalo pohranili smo kolačiće (cookies) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.
Smatra se da je korisnik pristupom na stranice www.ijf.hr dao svoju privolu na korištenje kolačića. Više informacija