Tražilica
 
 
Djelatnici
 
Institut za javne financije zapošljava 20 djelatnika, a predstavlja ga i zastupa ravnateljica Instituta. Prema Statutu, ravnateljica je odgovorna za zakonitost rada Instituta, organizira i vodi rad i poslovanje Instituta, izvršava odluke Upravnog vijeća, provodi Statut i druge opće akte Instituta i donosi upute u svezi s tim, predlaže Upravnom vijeću program rada Instituta, financijski plan i proračun za tekuću godinu, podnosi Upravnom vijeću godišnji obračun i prijedlog raspodjele dobiti, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, odlučuje o pravima iz radnog odnosa u prvom stupnju i odgovorna je za druge poslove propisane Statutom Instituta.

Ravnatelja Instituta imenuje i razrješuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine. Od 1992. godine poslove ravnatelja Instituta za javne financije obavlja dr. sc. Katarina Ott.

Osim ravnateljice, tim Instituta čine istraživači, stručne službe i administrativno osoblje.

Istraživači sudjeluju na izradi znanstvenih i stručnih projekata. Redovito održavaju konzultacije s predstavnicima europskih i svjetskih financijskih institucija. Članovi su brojnih povjerenstava, radnih i savjetodavnih tijela Predsjednika Republike, Vlade, Sabora, ministarstava i agencija.

Stručne službe obuhvaćaju sve opće poslove nužne za djelatnost i rad Instituta. To su pravni, financijsko-računovodstveni, kadrovski, opći, administrativni poslovi, bibliotekarski i arhivski poslovi, dostavna služba te poslovi upravljanja i održavanja poslovnog prostora.

 
 
 
Naše stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo.
Prihvaćam kolačiće     Postavke kolačića